It is not a platform

30-05-2018 | iSHARE is een afsprakenstelsel. Best een lastig begrip, waardoor men soms denkt dat iSHARE een platform is. Om dit misverstand uit de wereld te helpen, én om helder te maken dat iSHARE gaat over toegang tot data, dit artikel. Om het verschil tussen platforms en een afsprakenstelsel duidelijk te maken schetsen we eerst de ontstaansgeschiedenis en de toegevoegde waarde van data platforms, alvorens het onderscheid met iSHARE én de toegevoegde waarde van iSHARE voor data delen en data platforms toe te lichten.  .. Lees verder

Geen succesvolle digitalisering zonder vertrouwen

27-06-2017 | De overheid en het bedrijfsleven zetten vol in op digitalisering. En terecht. De potentie van digitale technologieën is enorm... Lees verder

Het proces van het afsprakenstelsel iSHARE

04-11-2016 | iSHARE is een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP); een project dat simpele en gecontroleerde digitale gegevensuitwisseling in de sector Transport & logistiek mogelijk maakt.. Lees verder

iSHARE en wat afsprakenstelsels mogelijk maken

29-10-2016 | Zonder het te beseffen maken we met z’n allen dagelijks gebruik van diensten die
gebaseerd zijn op zogenaamde afsprakenstelsels... Lees verder