It is not a platform

iSHARE is een afsprakenstelsel. Best een lastig begrip, waardoor men soms denkt dat iSHARE een platform is. Om dit misverstand uit de wereld te helpen, én om helder te maken dat iSHARE gaat over toegang tot data, dit artikel.

Om het verschil tussen platforms en een afsprakenstelsel duidelijk te maken schetsen we eerst de ontstaansgeschiedenis en de toegevoegde waarde van data platforms, alvorens het onderscheid met iSHARE én de toegevoegde waarde van iSHARE voor data delen en data platforms toe te lichten.