Geen succesvolle digitalisering zonder vertrouwen

De overheid en het bedrijfsleven zetten vol in op digitalisering. En terecht. De potentie van digitale technologieën is enorm. Zeker wanneer partijen in een keten, proces of sector hun systemen koppelen en data digitaal delen. Ze kunnen dan effectiever en efficiënter communiceren en samenwerken. Dit zorgt niet alleen voor kostenbesparingen, maar kan ook de service aan burgers, patiënten of klanten en partners verbeteren. Tegelijkertijd roept het delen van privacy- of concurrentiegevoelige informatie tussen organisaties wel vragen op over de veiligheid. Vertrouwen is een belangrijke factor in dit proces. De kernvraag is of (onbekende) partijen binnen een keten wel betrouwbaar zijn? Een vertrouwensnetwerk is onmisbaar om de voordelen van digitalisering in alle haarvaten van een sector of keten te benutten..