Drempelloos data delen met iSHARE

Het gaat goed met de sector Transport en Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid graag zo houden. Deze heeft in het kader van het topsectorenbeleid de ambitie uitgesproken om de wereldwijde ranglijst te blijven aanvoeren door continue verbetering en innovatie.