Data delen op basis van vertrouwen

Een netwerkeconomie leeft van data. Maar gebrek aan vertrouwen zorgt ervoor dat die data niet vrij door netwerken kunnen stromen. Met iSHARE houden organisaties te allen tijde de controle over hun data, waardoor zij met vertrouwen data kunnen delen. Daarmee vormt dit afsprakenstelsel een fundament voor het delen van data ongeacht of deze zich bevindt in bestanden, databases, of distributed ledgers (blockchains).

Data is de nieuwe olie. Of nog beter: het smeermiddel van de netwerkeconomie. Hoe meer data de verschillende onderdelen met elkaar delen, hoe soepeler het totale netwerk functioneert. Ondanks de voordelen zijn veel organisaties terughoudend met het delen van data, zeker als ze die moeten delen met een partij die ze niet of nauwelijks kennen. Hoe kunnen ze zich ervan verzekeren dat die partij betrouwbaar is? En hoe houden ze grip op de te delen data?

Gecontroleerd data delen

iSHARE biedt uitkomst. Dit afsprakenstelsel is een initiatief van de Nederlandse logistieke sector om het gecontroleerd en verantwoord delen van data mogelijk te maken. Dankzij deze afspraken kunnen organisaties volledig geautomatiseerd op betrouwbare wijze de identiteit en authenticiteit vaststellen van partijen die toegang vragen tot hun data. Vervolgens bepalen ze zelf tot welke data deze partijen wel en niet toegang krijgen. “iSHARE is van onschatbare waarde. In het bijzonder in netwerken waarin het vertrouwen tussen de partners niet zomaar is geregeld, bijvoorbeeld omdat ze elkaar niet kennen. Dankzij iSHARE weten organisaties wie die partners zijn en bepalen ze wat die wel en niet mogen zien”, vertelt Serge Segboer, solution manager bij SAP Nederland voor de publieke sector.

SAP gelooft in iSHARE. Niet alleen vanuit Nederland, maar vanuit heel Europa volgt de marktleider in bedrijfssoftware de ontwikkelingen op de voet. Wat Segboer in het bijzonder aanspreekt, is dat organisaties met iSHARE hun rechtspositie versterken. Partijen die data willen delen conform het afsprakenstelsel, dienen immers eerst een overeenkomst aan te gaan met de Stichting iSHARE die toeziet op naleving van de afspraken. Als één partij die deelneemt aan het iSHARE afsprakenstelsel in strijd handelt met de algemene gebruiksvoorwaarden van iSHARE en dit aantoonbaar schade oplevert voor een andere partij, kan deze – hoewel zij dus geen rechtstreekse contractuele relatie met elkaar hebben – tóch opdraaien voor de schade. “De wijze waarop iSHARE multilateraal vertrouwen creëert, is inderdaad uniek. Wie iSHARE inbouwt in zijn netwerk, is ervan verzekerd dat alles ‘trustwise’ goed geregeld is”, beaamt Douwe Lycklama, partner bij INNOPAY en trekker van iSHARE.

Geld verdienen met data

SAP kan en wil een belangrijke rol vervullen bij de adoptie van iSHARE. Allereerst beschikt SAP over een state-of-the-art platform voor API-management. Bedrijven kunnen met behulp van dit platform daadwerkelijk connecties aangaan met netwerkpartners en starten met het delen van data. Als de data sneller en accurater beschikbaar is kunnen bedrijven efficiënter opereren. Ook kunnen bedrijven sneller acteren op gebeurtenissen, en nieuwe verdienmodellen maken waarbij ze geld verdienen met de data die ze delen.  SAP-partner Rojo Consultancy heeft inmiddels een iSHARE-accelerator voor dit platform ontwikkeld. Bedrijven kunnen daarmee snel en eenvoudig hun eigen SAP-omgeving geschikt maken voor het werken met iSHARE zonder drastische aanpassingen aan bestaande systemen en connecties. “Bovendien beschikken we over een groot aantal industriestandaarden: standaardoplossingen voor specifieke sectoren waarvan het delen van data met partners in de sector onderdeel is. Door iSHARE daarin op te nemen, kunnen we de adoptie van het afsprakenstelsel vergemakkelijken en versnellen. Een voorbeeld van zo’n sector is de logistiek, maar iSHARE biedt mogelijkheden voor elke sector waarin het delen van data cruciaal is”, stelt Segboer.

Met iSHARE als fundament worden nieuwe verdienmodellen met data mogelijk. Bedrijven willen best betalen om eerder een waardevolle of bederfelijke vracht op te kunnen halen. Dan moet je wel in staat zijn om flexibel te kunnen beprijzen en micro-betalingen af te handelen. In combinatie met de oplossing van SAP voor billing (BRIM) kunnen bedrijven daadwerkelijk geld verdienen met hun data. 

Eerste stap naar blockchain

In de loop der jaren zijn allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan die op de meest uitgebreide, ingewikkelde en unieke manieren data met elkaar delen. EDI-berichten en API’s faciliteren hierin. Recent zijn diverse consortia ontstaan die blockchain-technologie gebruiken voor het delen van data en vaak ook het automatiseren van afspraken middels smart contracts. “In al deze situaties maakt het iSHARE-afsprakenstelsel het gemakkelijker om nieuwe partijen aan te haken en schaalgrootte te creëren”, stelt Segboer, die bij SAP Nederland het aanspreekpunt is als het gaat om blockchain.

Lycklama vult hem aan: “Nu starten veel blockchains als een pilot initiatief van een beperkt aantal partijen die elkaar vertrouwen. Maar uiteindelijk is het zaak schaalgrootte te creëren en nieuwe, onbekende partijen toe te voegen. Een afsprakenstelsel zorgt dan voor het noodzakelijke vertrouwen.” 

Blockchain-in-a-box
Ook Hewlett Packard Enterprise kan en wil een belangrijke rol vervullen bij de adoptie van iSHARE. Zo levert HPE-infrastructuurproducten en diensten voor SAP- API-management en blockchainomgevingen. Dat maakt dataopslag, dataverwerking en datatransport mogelijk met de gewenste servicelevels van een complete technologie-stack. “Samen met partners Tymlez en SUSE hebben wij een complete oplossing ontwikkeld: blockchain-in-a-box. Met iSHARE Implementatiepartner Rojo Consultancy onderzoeken we de mogelijkheid van een specifieke iSHARE-accelerator voor dit blockchain-platform”, stelt alliance manager Arie den Boer van HPE, die eraan toevoegt dat HPE al ruim een jaar intensief met iSHARE samenwerkt en sinds kort als community partner verschillende trajecten heeft opgestart.  

In Nederland begint iSHARE te landen. Het kabinet heeft in zijn visie op het delen van data tussen bedrijven nadrukkelijk iSHARE als voorbeeld genoemd. Maar de netwerkeconomie is een wereldwijde economie. Het delen van data stopt niet bij de Nederlandse grens. Ook in Brussel ontstaat meer aandacht voor het belang van afsprakenstelsels voor het delen van data. “iSHARE schept de voorwaarden voor gecontroleerd delen van data”, stelt Den Boer. “Nederland wil met iSHARE leidend zijn in Europa en daarbuiten. Met onze partnerships en onze netwerken sluiten we ons daar graag bij aan.”