10 Redenen waarom softwarebedrijven voor iSHARE kiezen

U wilt uw klanten in staat stellen excellente prestaties te leveren. Steeds vaker zijn die prestaties afhankelijk
van de mate waarin de supply chain is geïntegreerd en gedigitaliseerd. Dat laatste blijkt niet altijd even eenvoudig. Integraties zijn vaak kostbaar en tijdrovend én er zijn in toenemende mate issues met veiligheid. Soms komt ’t om die redenen niet eens tot data delen. Waardoor uw klanten kansen laten liggen om efficiënter te werken, kosten en tijd te besparen. En hun CO2- uitstoot te verminderen.

De oplossing

iSHARE is een afsprakenstelsel dat vastlegt hoe partijenelkaar identificeren, authentiseren en autoriseren. Organisaties die werken volgens deze afspraken creëren met elkaar een netwerk van vertrouwen.

Klanten die gebruik maken van uw ver-iSHARE’desoftware zijn in staat om binnen het netwerk vanvertrouwen drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten bij iSHARE. Eenvoudig en volledig gecontroleerd. Ook met partijen die uw klanten tot dusver (nog) niet of nauwelijks kenden, bijvoorbeeld partijen die zich verderop in de keten bevinden.