Uniform, simpel en gecontroleerd data delen

In opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelden in 2017 tientallen publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het sinds 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen. 

Met iSHARE wil de Topsector Logistiek data delen in de logistieke sector verder aanjagen. INNOPAY, consultancybureau voor digitale transacties, faciliteerde van 2016 tot 2019 de ontwikkeling en de roll-out van het afsprakenstelsel.

De Topsector Logistiek wil met iSHARE belemmeringen om data te delen wegnemen, samenwerken binnen de keten stimuleren en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen, versnellen en effectief verbinden.

Visual iShare

iSHARE in co-creatie

iSHARE is sinds begin 2018 in gebruik bij een kopgroep van logistieke organisaties en hun klanten, en gereed voor adoptie binnen de gehele sector.

iSHARE is ontwikkeld door en vóór de logistiek. Omdat de logistieke sector divers is en er talloze situaties denkbaar zijn waarbij data gedeeld wordt, vormden de deelnemers aan co-creatie een goede afspiegeling van de sector.

In 2017 hebben dan ook tientallen organisaties uit de logistiek bijgedragen aan het co-creatieproces: grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, verschillende modaliteiten, leveranciers én vragers van data en hun softwareleveranciers.