Interview met Aad Veenman en Jan Bert Schutrops over iSHARE

25-07-2018 | Logistieke organisaties die efficiënter willen werken én tegelijkertijd hun CO2-uitstoot willen verminderen, doen er goed aan om zich nu te verdiepen in een belangrijke innovatie van logistiek Nederland, aldus Aad Veenman, boegbeeld van Topsector Logistiek, en Jan Bert Schutrops, voorzitter van het NLIP. Lees het interview... Lees verder

Drempelloos data delen met iSHARE

06-07-2018 | Het gaat goed met de sector Transport en Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid graag zo houden. Deze heeft in het kader van het topsectorenbeleid de ambitie uitgesproken om de wereldwijde ranglijst te blijven aanvoeren door continue verbetering en innovatie... Lees verder

It is not a platform

30-05-2018 | iSHARE is een afsprakenstelsel. Best een lastig begrip, waardoor men soms denkt dat iSHARE een platform is. Om dit misverstand uit de wereld te helpen, én om helder te maken dat iSHARE gaat over toegang tot data, dit artikel. Om het verschil tussen platforms en een afsprakenstelsel duidelijk te maken schetsen we eerst de ontstaansgeschiedenis en de toegevoegde waarde van data platforms, alvorens het onderscheid met iSHARE én de toegevoegde waarde van iSHARE voor data delen en data platforms toe te lichten.  .. Lees verder

Geen succesvolle digitalisering zonder vertrouwen

27-06-2017 | De overheid en het bedrijfsleven zetten vol in op digitalisering. En terecht. De potentie van digitale technologieën is enorm... Lees verder