Nieuwe stimuleringsregeling voor logistieke bedrijven die iSHARE implementeren

Delft, 8 november 2018 –De Topsector Logistiek gaat het MKB in de logistieke sector helpen met zijn digitale transformatie. Logistieke bedrijven die met iSHARE verbeteringen willen doorvoeren in de manier waarop zij data delen, komen op basis van een nieuwe regeling in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de implementatie van het afsprakenstelsel. Dit maakt Michiel Haarman – digitaal expert en programmamanager binnen de Topsector Logistiek – vandaag bekend op de vakbeurs ICT & Logistiek. 

De regeling is bedoeld om het MKB aan te zetten om te werken volgens de afspraken van het stelsel, en toe te treden tot het netwerk van vertrouwen.Binnen het netwerk zijn partijen in staat om drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten bij iSHARE. Ook met partijen die zij (nog) niet of nauwelijks kennen, bijvoorbeeld partijen die zich verderop in de keten bevinden. 

Haarman onderstreept het belang dat het MKB in de logistiek aanhaakt bij deze innovatie: “Door toe te treden tot iSHARE helpen we deze bedrijven om efficiënter, sneller en veiliger data te delen met trusted partners. Daarmee ontstaan er eindeloos veel mogelijkheden. Niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor de sector als geheel. Het wordt bijvoorbeeld veel makkelijker om van elkaars vervoerscapaciteit gebruik te maken. En dat draagt weer bij aan de positie van Nederland als logistieke topspeler. En niet onbelangrijk: de CO2-uitstoot van de sector brengen we daarmee ook omlaag.”

Bedrijven die iSHARE implementeren, doen eerst technische aanpassingen in hun software. Dat doen zij zelf of met hulp van hun softwareleverancier. Vervolgens tekenen zij een Toetredingsovereenkomst met de Stichting iSHARE.

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling: www.iSHAREworks.org/voucherregeling.