Downloaden

Hier kunt u beeldmateriaal downloaden van het iSHARE-project.
Als u meer of specifieke informatie nodig heeft, dan kunt u zich richten tot onze communicatieverantwoordelijke Trudy de Jong.
Dat kan via e-mail of bel +31 6 27402880.

Download beeldmateriaal