Perscontact iSHARE

Heeft u vragen of heeft u beeldmateriaal nodig, dan kunt u zich richten tot
onze communicatieverantwoordelijke Trudy de Jong. Dat kan via e-mail of bel +31 6 27402880.