Partners

We werken samen met een groot aantal verschillende organisaties in de logistiek:

  • Een iSHARE Implementatiepartner helpt u bij de aansluiting op iSHARE. Deze implementatiepartners voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel. Neemt u contact met hen op voor meer informatie.
  • Een iSHARE Identiteitsprovider is een gecertificeerde partij die iSHARE-identiteiten uitgeeft, deze identiteiten voldoen aan de strenge eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel. Wilt u een iSHARE-identiteit aanvragen? Neemt u dan contact met hen op.
  • Bij een iSHARE Autorisatieregister legt u vast wie toegang heeft tot welke data en onder welke voorwaarden. Neemt u contact met hen op voor meer informatie.

Bovenstaande partners verlenen een specifieke dienst binnen het stelsel. Daarnaast wordt iSHARE ondersteund door een groot aantal organisaties in de logistiek. Dit zijn onze ambassadeurs.