Onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk

De Stichting iSHARE werkt onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. De stichting ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere verbeteringen van het stelsel. 

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van de stichting. Daarnaast is er een Council of Participants die bestaat uit partijen die iSHARE implementeren, en een Change Advisory Board die de stichting inhoudelijk adviseert over doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. 

Meer weten over de governance structuur van iSHARE? Ga naar het governance framework.

Ga naar de statuten van de Stichting iSHARE.