Rajiv Rajani
25-02-2019

INTERVIEW: over 'tooling'

iSHARE bestaat uit functionele, technische, operationele en juridische afspraken. Rajiv Rajani, IT-verantwoordelijke bij het iSHARE-project, bekommert zich om de technische aspecten van het afsprakenstelsel.  Wat is je rol in het team? Als IT-architect is het mijn taak om de technische specificaties van het…
seeburger
25-02-2019

Nieuwe iSHARE Implementatiepartner: Seeburger

Na ECS International, UC Group en Rojo Consultancy is een vierde implementatiepartner toegetreden tot de iSHARE-community: Seeburger Business Integration. Seeburger biedt haar klanten een kern-platform en data hub voor veilige, betrouwbare gegevensoverdracht en automatische integratie van bedrijfsprocessen met externe…
voucherregeling
25-02-2019

Wegens succes verlengd: stimuleringsregeling iSHARE

De Topsector Logistiek onderstreept het belang van sectorbreed gebruik van standaarden voor data delen. Omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan optimalisatie en transparantie van logistieke ketens. En daarmee aan een toekomstbestendige en duurzame logistiek. iSHARE is zo'n standaard. Neutraal, voor iedereen…
Brexit
13-02-2019

Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector

De logistieke sector in Nederland kan de gevolgen van een harde Brexit beperken wanneer zij niet alleen het belang van intensiever digitaal data delen onderkent, maar er ook daadwerkelijk naar gaat handelen. Zeker nu dat de Nederlandse overheid een belangrijke barrière voor data delen heeft weggenomen. Het Verenigd…