online magazine
04-06-2019

Online magazine: geen woorden maar daden

De tijd van praten is geweest. Inmiddels is bewezen dat de implementatie van iSHARE geen theorie is of een lastig proces. Het online magazine 'Data delen met iSHARE - geen woorden maar daden' staat bomvol voorbeelden waarin logistieke organisaties vertellen hoe zij de implementatie van het afsprakenstelsel aanpakken. …
simply deliver
28-05-2019

Simply Deliver eerste IT-bedrijf dat toetreedt tot iSHARE-netwerk

Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland het toetredingsproces van het iSHARE-afsprakenstelsel succesvol afgerond. Met het toetreden van het IT-bedrijf tot het iSHARE-netwerk is weer een concrete stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek. Softwarebedrijf Simply Deliver heeft als…
datadeelcoalitie
17-05-2019

iSHARE onderdeel van cross-sectorale Datadeelcoalitie

Samen met negen andere organisaties uit diverse branches ondertekende iSHARE op 9 april jl. een intentieverklaring voor de vorming van een Datadeelcoalitie. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft als doel om concrete afspraken te maken om data delen tussen verschillende sectoren…
Tender
13-05-2019

Aankondiging: aanbesteding iSHARE Adoptie en Beheer

Organisaties die vanaf juli van dit jaar een rol ambiëren bij het beheer en/of de verdere uitrol van het iSHARE-afsprakenstelsel, worden uitgenodigd om zich in te schrijven op de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ van Connekt, de uitvoeringsorganisatie van de Topsector Logistiek. De deadline voor reageren is 24 …