simply deliver
28-05-2019

Simply Deliver eerste IT-bedrijf dat toetreedt tot iSHARE-netwerk

Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland het toetredingsproces van het iSHARE-afsprakenstelsel succesvol afgerond. Met het toetreden van het IT-bedrijf tot het iSHARE-netwerk is weer een concrete stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek. Softwarebedrijf Simply Deliver heeft als…
datadeelcoalitie
17-05-2019

iSHARE onderdeel van cross-sectorale Datadeelcoalitie

Samen met negen andere organisaties uit diverse branches ondertekende iSHARE op 9 april jl. een intentieverklaring voor de vorming van een Datadeelcoalitie. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft als doel om concrete afspraken te maken om data delen tussen verschillende sectoren…
Tender
13-05-2019

Aankondiging: aanbesteding iSHARE Adoptie en Beheer

Organisaties die vanaf juli van dit jaar een rol ambiëren bij het beheer en/of de verdere uitrol van het iSHARE-afsprakenstelsel, worden uitgenodigd om zich in te schrijven op de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ van Connekt, de uitvoeringsorganisatie van de Topsector Logistiek. De deadline voor reageren is 24 …
Animatie iSHARE
12-05-2019

Animatie toont werking iSHARE

iSHARE legt de basis voor intensiever data delen. Het afsprakenstelsel is een cruciale bouwsteen waarmee logistieke partijen drempelloos data kunnen delen. Hoe werkt dat in de praktijk? Deze animatie toont een voorbeeld uit de dagelijkse logistieke praktijk van een expediteur die data deelt met verschillende partijen…