iSHARE API
21-09-2019

Yellowstar demonstreert met een API de eenvoud van iSHARE

Hoe maak je nu concreet een start met implementatie van iSHARE? Wat is nodig om een API te bouwen die voldoet aan het afsprakenstelsel? Yellowstar neemt de deelnemers aan ICT & Logistiek in vijftien minuten mee bij de ontwikkeling van zo’n API. Die ontwikkeling verloopt in vier stappen, die niet zo ingewikkeld zijn als veel bedrijven denken.

Yellowstar is opgericht met het idee om supply chains transparant en voorspelbaar te maken. Dat lukt alleen als alle ketenpartijen hun data delen. “De logistieke sector staat meer dan ooit open voor samenwerking. Als alle ketenpartijen en hun relevante datastromen geïntegreerd zijn, krijgen ze realtime inzicht in hun logistieke stromen en kunnen ze processen bijsturen. iSHARE helpt om de drempels daarvoor weg te nemen. Met name de uitwisseling van data met nieuwe ketenpartijen verloopt via iSHARE veilig en gevalideerd”, stelt Orfeo Ost, Productmanager bij Yellowstar.

Ost is overtuigd van de voordelen van iSHARE, maar merkt dat veel bedrijven nog worstelen met de vraag wat het afsprakenstelsel concreet voor hen kan betekenen. Wat is de waarde van het afsprakenstelsel? En hoe moeilijk of makkelijk is het om iSHARE te implementeren? Op de vakbeurs ICT & Logistiek wil Ost antwoord geven op deze vragen. Hoe? Door zijn publiek stap voor stap mee te nemen bij de ontwikkeling van een API. “iSHARE is veelomvattend. Juist door die veelomvattendheid ontstaat het beeld dat iSHARE ingewikkeld is. Door een simpele API als voorbeeld te nemen, wil ik laten zien dat het reuze meevalt met die ingewikkeldheid.”

API in vier stappen

De ontwikkeling van een API conform het afsprakenstelsel verloopt in vier stappen. De eerste stap betreft de aanmelding bij de Stichting iSHARE en het doorlopen van de bijbehorende procedures. Het bedrijf moet bekend zijn als iSHARE Deelnemer en over de juiste (digitale) certificaten beschikken.

De tweede stap gaat over het ontsluiten van de data die het bedrijf wil delen. Daarvoor moet een digitale service worden ontwikkeld die de data beschikbaar stelt voor derden. “Dat gebeurt in de vorm van een API”, legt Ost uit.

Pas bij de derde stap komt het afsprakenstelsel iSHARE zelf in beeld. Als een partij zich meldt voor de beschikbaar gestelde data, dient allereerst de identiteit van die partij te worden gecontroleerd. Met andere woorden: de API dient te checken of die partij ook deelnemer is aan het iSHARE afsprakenstelsel.

In de vierde stap checkt de API in een autorisatieregister of die partij inderdaad recht heeft op de beschikbaar gestelde data. “Het mooie van iSHARE is dat je niet alles zelf hoeft te ontwikkelen”, adviseert Ost. “Er zijn externe bijvoorbeeld partijen die graag voor jouw bedrijf als autorisatieregister optreden. Die partijen leggen voor jou vast wie wel en wie niet recht heeft op toegang tot jouw data.”

Real-life demonstratie

Tijdens ICT & Logistiek demonstreert Ost zijn verhaal met een real-life demonstratie op basis van echte data. “Die derde en vierde stap zijn niet ingewikkeld als je weet hoe het moet. De procedures zijn relatief eenvoudig te doorlopen. Binnen iSHARE zijn concrete voorbeelden beschikbaar. Maar soms ontstaan na afloop van het doorlopen van de procedures praktische problemen. Dat heeft dan te maken met vinkjes die niet goed staan. Je moet even weten hoe je die vinkjes goed kunt zetten.”

Yellowstar heeft als co-creatiepartner bijgedragen aan de totstandkoming van iSHARE en heeft als een van de eerste softwarepartners zijn producten geschikt gemaakt voor het afsprakenstelsel. Ost speelde daarbij een belangrijke rol en heeft daarnaast aan de wieg gestaan van een tweetal ‘proof of concepts’ waarin de mogelijkheden van iSHARE zijn getoetst. “Door mijn ervaringen met de bezoekers te delen, hoop ik het hen gemakkelijker te maken. Of zoals wij zeggen binnen Yellowstar: Plan yourself a smile!” 

Tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek demonstreert Orfeo Ost van Yellowstar hoe eenvoudig het is om iSHARE te implementeren. Dat doet hij op 5 november van 14.30 – 15.30 uur. Wilt u daarbij zijn? Schrijft u zich dan in voor de theatersessie ‘Ontwikkel een iSHARE API in 15 minuten’' .