launching customers
28-03-2018

Wie zijn de launching customers?

Vanaf begin 2018 is het voor organisaties die actief zijn in de logistiek, mogelijk om iSHARE in gebruik te nemen. De eerste partijen maken graag gebruik van deze mogelijkheid. Tijdens het Jaarcongres van de Topsector Logistiek op 29 maart, werden de eerste launching customers bekend gemaakt.

Eerste launching customers

De eerste logistieke partijen die iSHARE als launching customers in gebruik nemen zijn:

4Shipping, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Kloosterboer, Nature’s Pride, NxtPort, Portbase, Rijkswaterstaat, Sany Group, Secure Logistics, Total Produce, Yellowstar Solutions, en Globis Software met haar GlobChain partners.

Deze organisaties grijpen de kansen aan die iSHARE biedt om nog sneller en slimmer samen te werken in de keten en hun processen verder te optimaliseren. Zij gaan als eerste werken volgens de juridische, operationele, functionele en technische afspraken uit het afsprakenstelsel en doen de benodigde technische aanpassingen aan hun software.

Belangrijke feature: delegeren van rechten

De launching customers maken onder andere gebruik van één van de belangrijkste features van het afsprakenstelsel, het zogenaamde ‘delegeren van rechten’. Door het recht op het inzien van data te delegeren aan een bestaande relatie die het vervolgens verstrekt aan diens relatie, kunnen zij data delen met partijen die zij zelf niet kennen. Met iSHARE hebben zij de zekerheid dat data gedeeld wordt met een betrouwbare partij en houden te allen tijde de controle over de eigen data.

Organisaties die interesse hebben om iSHARE in gebruik te nemen doorlopen een stappenplan voor ingebruikname. Dit is te vinden op www.iSHAREWorks.org/stappenplan.