co-creatie iSHARE
28-11-2016

Wie hebben zich nu al aangemeld voor co-creatie?

De belangstelling voor iSHARE is groot. Dat blijkt uit het aantal gesprekken dat het iSHARE-team de afgelopen maanden heeft gevoerd met geïnteresseerden uit de sector, de opkomst tijdens diverse informatiebijeenkomsten, de media-aandacht én het aantal partijen dat zich heeft gemeld voor co-creatie.

Early birds
Een aantal toonaangevende organisaties heeft op dit moment al toegezegd volgend jaar te willen bijdragen aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie.

Zo gaan in elk geval Rijkswaterstaat, KLM Cargo, Portbase en Transfollow vanaf januari van start met co-creatie. Andere organisaties met specifieke use cases zullen in december aansluiten.

Voordelen van iSHARE
Rijkswaterstaat ziet kansen om met iSHARE simpeler, veiliger en gecontroleerder lading-reisgegevens te delen tussen binnenvaartschippers en andere partijen: zoals een rederij, andere vaarwegbeheerder of binnenvaartterminal. Uitgangspunt hierbij is dat de schipper (of rederij waarvoor de schipper vaart) de eigenaar van de data is en volledige controle krijgt over welke gegevens wanneer en met wie gedeeld worden. Rijkswaterstaat is hierbij faciliterend aan schippers en diens logistieke partners.

Het Port Community System van Portbase wil met iSHARE toewerken naar een vertrouwde en veilige manier om over communities en systemen heen identiteiten van logistieke partijen vast te stellen. Met als doel: het optimaliseren van veilige uitwisseling van informatie tussen deze partijen.

En TransFollow - de standaard voor de digitale vrachtbrief - wil met iSHARE, de uniek juridisch onderbouwde digitale handtekening verder verspreiden, door een onverwijlde Proof of Delivery na aflevering. Dit om transparantie in de keten te vergroten, kosten te besparen en processen efficiënter in te richten.

Wat er bij een afsprakenstelsel komt kijken
In een half jaar tijd ontwikkelen deelnemende partijen gezamenlijk met andere co-creatie deelnemers een concept afsprakenstelsel. Dat doen ze door verschillende juridische, operationele, functionele en technische vraagstukken te beantwoorden die samenhangen met het ontwikkelen van een afsprakenstelsel. Vervolgens wordt het concept afsprakenstelsel door deelnemers getoetst aan de praktijk in Proof of Concepts.

In de volgende editie van iSHARE Update leest u een volledig overzicht van alle co-creatie deelnemers en de use cases die zij als uitgangspunt nemen voor co-creatie.

Voor meer informatie, bezoek onze Q&A’s of bekijk onze co-creatie animatie.