visma
09-04-2019

Visma Connect ambieert rol als iSHARE Implementatiepartner én Autorisatieregister

Uiterst veilige en betrouwbare communicatie tussen organisaties tot stand brengen. Visma Connect doet dit al jaren voor verschillende overheidsinstellingen zoals de Nederlandse Douane. Met iSHARE ziet Visma Connect mogelijkheden om die kennis en expertise in te zetten voor de integratie van complete logistieke ketens. “Voor de Belastingdienst beheren we al een machtigingenregister. Dat doen we ook graag voor de logistiek.”

Visma Connect is de nieuwe naam van European Business Process Institute, kortweg EBPI. Maar weinig mensen uit de logistiek zullen deze naam kennen, hoewel vrijwel elk bedrijf gebruik maakt van de diensten van deze organisatie. “Wij verzorgen gekwalificeerd berichtenverkeer”, vertelt Elsbeth Bodde, tribe lead bij Visma Connect. “Anders gezegd: wij zorgen voor digitale communicatie tussen organisaties die aan alle veiligheidseisen voldoet. Dat doen we voor de Belastingdienst, maar ook voor de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat.”

Indienen van douane-aangifte

Beter bekend is wellicht Digipoort, het platform dat Visma Connect heeft ontwikkeld voor het berichtenverkeer met overheidsinstellingen. Een voorbeeld is het indienen van een douane-aangifte. “Wij zorgen ervoor dat het bericht op een veilige en eenduidige manier wordt afgeleverd bij de juiste overheidsorganisatie. Dat kan via Digipoort, maar ook via het Single Window. Als onze software het bericht correct heeft ontvangen, hebben bedrijven aan hun verplichtingen voldaan”, verklaart Bodde.

De naamsverandering heeft te maken met de overname van EBPI door Visma, een van oorsprong Scandinavische softwareleverancier met inmiddels een groot marktaandeel in Nederland. Visma levert onder meer douaneoplossingen, maar ook IT-oplossingen voor accountantskantoren. “Dat zijn de organisaties die berichten aanleveren via de platformen die wij beheren voor de overheid. Beide partijen vullen elkaar dus goed aan.”

Implementatiepartner en Autorisatieregister

Wat iSHARE betreft, wil Visma Connect de rol van iSHARE Implementatiepartner en Autorisatieregister bekleden. “Beide rollen vervullen we nu ook al, maar dan op een andere manier. Voor de Belastingdienst beheren wij bijvoorbeeld het machtigingenregister. Als een bedrijf een boekhouder machtigt om belastingaangiftes in te dienen, houden wij dat bij. Die rol vervullen we ook graag in de logistiek. Die sector kennen we goed vanwege onze diensten voor onder meer de Douane, NVWA en Rijkswaterstaat”, stelt Bodde.

Een autorisatieregister voor de logistieke sector vraagt wel iets meer dan het machtigingenregister voor boekhouders, beseft Bodde. Allereerst is het detailniveau een stuk groter. In het iSHARE-autorisatieregister moet exact worden vastgelegd welke partij welke data wel en niet mag inzien. “Daarnaast speelt in de logistiek het doormachtigen een belangrijke rol. Een logistiek dienstverlener die is gemachtigd om bepaalde data van een verlader te zien, moet die machtiging kunnen doorgeven aan een vervoerder.”

Volledige ketens integreren

Ook als Implementatiepartner heeft Visma Connect ruime ervaring. Bodde wijst onder meer op het aansluitteam van vijftien personen, dat niets anders doet dan bedrijven helpen om hun systemen aan te sluiten op overheidsplatformen zoals Digipoort. “Wij beschikken over certificaten die nodig zijn om veilige en betrouwbare communicatie tot stand te brengen. Ook wat technologie betreft, hebben we alle competenties in huis. Die zetten we graag in om volledige logistieke ketens te integreren.”

Bodde en haar collega’s kijken uit naar de iSHARE Tech-celerator. Op papier zijn ze al druk bezig met de uitwerking van iSHARE. Dat wat op papier staat, wordt tijdens de Tech-celerator voor het eerst in praktijk gebracht. “Wij willen een API realiseren waarmee data kan worden uitgewisseld, maar tegelijkertijd een machtiging voor die data kan worden vastgelegd. Het is voor het eerst dat developers uit het integratie- en het machtigingenteam gaan samenwerken. Daar hebben we onwijs veel zin in.”