Referentie implementatie
20-07-2017

Toetsen en verder verfijnen van iSHARE

De beta-versie van het afsprakenstelsel wordt al enige tijd door een aantal co-creatiepartners van iSHARE in de praktijk getoetst in zogenaamde 'Proof of Concepts' (POC's). De komende maanden wordt hier door developers binnen het projectteam een zogenaamde 'referentie implementatie' aan toegevoegd; werkende software waarmee de technische en een deel van de functionele afspraken van iSHARE worden getoetst en verder verfijnd.  

De 'referentie implementatie' realiseert in eerste instantie die delen van het iSHARE afsprakenstelsel die voor de POC's belangrijks zijn en die (nog) niet door co-creatie partners zijn/worden gerealiseerd. Het gaat hierbij vooral om het realiseren van het technische deel dat door de toekomstige beheerorganisatie van het iSHARE afsprakenstelsel zal worden ingevuld. De afgesproken specificaties worden technisch vertaald naar een IT-tool waar geïnteresseerden tijdens een POC hun specifieke praktijksituatie aan kunnen toetsen.

Niet alleen kunnen logistieke partijen met zo'n POC ervaring opdoen met iSHARE in de praktijk, ook wordt hun feedback gebruikt om het afsprakenstelsel verder te vervolmaken.

Uiteindelijk zal de 'referentie implementatie' verder worden ontwikkeld tot een test- en certificeringstool die beheerd gaat worden door de beheerorganisatie van iSHARE.

Wilt u ook een POC doen? Neemt u dan contact met ons op.