works
31-01-2018

Succesvolle Works!

We organiseren met regelmaat iSHARE Works sessies. Deze sessies hebben als doel organisaties die werkzaam zijn in of vóór de logistieke sector, bij te praten over de mogelijkheden van het afsprakenstelsel.

Works op 23 januari jl. bij Connekt in Delft mocht rekenen op veel belangstelling. Ook hier weer veel geïnteresseerde deelnemers van een breed scala aan organisaties uit de logistiek: grote en kleine ondernemingen, van diverse modaliteiten, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data en hun softwareleveranciers.

Naast het plenaire programma was er gelegenheid om in break-out sessies afzonderlijk te spreken over de toegevoegde waarde specifiek voor de eigen organisatie of projecten. Zo waren er sessies met de actielijnen 4C en Synchromodaal van de Topsector, en met ECT.