NL AIC
22-04-2021

Stichting iSHARE: deelnemer van Nederlandse AI Coalitie

De Stichting iSHARE heeft zich aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoekinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. 

Nederland wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van kennis én toepassing van AI en de NL AIC functioneert daarbij als katalysator voor AI-toepassingen. Binnen drie jaar wil de NL AIC samen met haar deelnemers en partners tenminste in tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties realiseren. 

De Stichting iSHARE wil bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de NL AIC. “iSHARE schept de condities om veilig en gecontroleerde data te delen. Een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkelingen op het gebied van AI”, aldus Gerard van der Hoeven, directeur van de Stichting iSHARE over de motivatie van de Stichting iSHARE om deelnemer te worden van de NL AIC. “We dragen graag bij aan het versterken van de propositie van Nederland op het gebied van AI.”

Deze maand werd bekend dat het AiNed Investeringsprogramma Artificiële Intelligentie van de NL AIC 276 miljoen Euro krijgt als één van de gehonoreerde innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Klik hier voor meer informatie.