digitalisering
23-04-2020

Start bouw DEFlog: de volgende stap in digitalisering van de logistiek

Deze maand is gestart met de ontwikkeling van Data Exchange Facility Logistics (DEFlog), een publiek-private infrastructuurvoorziening die het mogelijk maakt om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden. Portbase zal de komende maanden een eerste versie ontwikkelen, in nauwe samenwerking met SmartwayZ.NL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. DEFlog neemt bestaande standaarden en afsprakenstelstels voor data delen - zoals iSHARE - als uitgangspunt. Op termijn moet DEFlog leiden tot slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen.

Het faciliteren van data-uitwisseling tussen publieke en private partijen staat centraal bij DEFlog. Roeland van Bockel, vanuit het ministerie van IenW één van de initiatiefnemers, licht toe: “DEFlog geeft invulling aan een behoefte vanuit de overheid en vanuit de markt. Een dergelijke data-uitwisselingsvoorziening bestaat nog niet. Het geeft de mogelijkheid om nieuwe ITS-toepassingen te ontwikkelen, maar ondersteunt juist ook bestaande toepassingen.

Data van publiek naar privaat: wegwerkzaamheden

Eén van die bestaande toepassingen die in de toekomst ondersteund worden door DEFlog is de data over wegwerkzaamheden. Het NDW verzamelt wegverkeersgegevens, bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, en distribueert deze naar DEFlog. DEFlog vertaalt de data van het NDW naar een standaard die veel gebruikt wordt in de logistieke sector. IT dienstverleners kunnen de data nu ophalen en gebruiken in hun dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een navigatiedienst voor vervoerders, die chauffeurs nu kan waarschuwen voor wegwerkzaamheden onderweg.

Afspraken over data

In bovenstaand voorbeeld gaat de data van de overheid naar marktpartijen, maar een vervoerder kan zelf ook data delen met de overheid. De data kan dus beide kanten op stromen. Belangrijk is daarbij dat de ‘bronhouder’, de organisatie die de data levert, zelf de controle houdt over wie de data ontvangt en onder welke voorwaarden. Er worden afspraken gemaakt over autorisatie en toegang. In de toekomst worden steeds meer links gemaakt naar andere standaarden, tools en afsprakenstelsels, waaronder iSHARE en eCMR.  

Bouw van de infrastructuur

Aan Portbase de taak om deze voorziening te bouwen. Iwan van der Wolf, managing director van Portbase licht toe: “het bouwen van DEFlog sluit naadloos aan op onze dienstverlening en missie. Wij faciliteren nu ook al datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. We hopen met DEFlog een ecosysteem op te zetten waar andere partijen mooie dingen mee kunnen creëren.”

Samenwerking met de markt

Naast het ministerie, SmartwayZ.NL en Portbase sluiten ook SUTC, TLN, NDW, en de havens Rotterdam, Amsterdam, Schiphol en Greenport aan bij de werksessies. Via SmartwayZ.NL sluiten ook enkele vervoerders aan. De oplevering van de eerste versie van DEFlog staat gepland voor na de zomer. Het betreft een Minimal Viable Product dat in de loop van 2020-2021 wordt uitgebreid.