Michiel Haarman
29-01-2019

Sneak preview Logistiekdag 2019

Michiel Haarman, Programmamanager van het NLIP en opdrachtgever van het iSHARE-project neemt op 7 februari a.s. deel aan een tafelgesprek over ‘Het succes van digitale platformen & data delen’ tijdens de Logistiekdag 2019.

Op deze dag praten zo’n 200 managers en specialisten uit de logistieke sector over mogelijkheden om innovatie in de Logistiek te versnellen, zoals data delen, blockchain, Internet of Things en over vragen als: inzetten op multi- en synchromodaal: een keuze of een must? 

We stelden Michiel een paar vragen over de visie die hij gaat delen op de Logistiekdag.

Wat is jouw belangrijkste boodschap aan de aanwezigen op de Logistiekdag?

We zijn voorbij de gedachte dat we allemaal moeten aansluiten op één platform. Het is van belang  bestaande platformen in de logistiek naast elkaar te laten bestaan en het technisch mogelijk te maken om onderling te communiceren.

Nu is dit nog te gefragmenteerd, ook omdat elk platform haar eigen technische oplossingen aanbiedt. Technische standaarden voor bijvoorbeeld berichten zouden een randvoorwaarde moeten zijn, zodat onderlinge communicatie voor iedereen eenvoudig te realiseren is.

Waarom is dat zo belangrijk? De logistieke sector loopt toch goed?

Het is maar waar je tevreden mee bent natuurlijk. Al jaren staan de marges in de transportsector onder druk. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat dat zeker niet minder wordt. Niet in de laatste plaats door de opkomst van nieuwe samenwerkingsvormen. Zoals Coolblue die haar eigen distributie gaat oppakken. Of consolidatie in de sector zoals de recent aangekondigde samenwerking tussen Peter Appel en Kuehne + Nagel.

We kunnen net doen alsof de wereld om ons heen niet verandert en blijven doorgaan zoals we altijd deden, maar dan hebben we over enkele jaren het nakijken, omdat anderen ons voorbij zijn gestreefd met verbeterde samenwerking en innovaties en daarmee een aantrekkelijker aanbod. 

Digitale standaarden bevorderen samenwerking in ketens – ook met derde partijen, synchromodale initiatieven en maken innovaties mogelijk. Ook helpt het gebruik van standaarden zoals iSHARE bij het mitigeren van data-security risico’s zoals die onvermijdelijk verbonden zijn met onze nieuwe digitale tijdperk. We hebben daar vorig jaar van nabij een voorbeeld van gezien.

Zie je hier een rol weggelegd voor de overheid? 

Ik zie zeker OOK een rol voor de overheid. Het is geen geheim dat de Topsector Logistiek sterk gelooft in het belang van het hanteren van digitale standaarden in onze sector en daar actief het voortouw in neemt, onder andere met de ontwikkeling van standaarden als eCMR en iSHARE.

Wat we tegelijkertijd constateren is dat de implementatie van bestaande en daartoe ontwikkelde standaarden maar langzaam gebeurt. En dat is ook begrijpelijk als je je realiseert dat het implementeren van een nieuwe (technische) standaard altijd gepaard gaat met investeringen.

Daar kan de overheid helpen om te versnellen. Niet alleen met behulp van ondersteuning van de implementatie, zoals de huidige voucherregeling van de Topsector. Maar ook door actief zelf te sturen op het gebruik van standaarden. Zoals bijvoorbeeld de eCMR in plaats van de papieren AVC transportbrief.

Wat is erop tegen om als overheid te roepen tegen onze sector dat zij op termijn haar controlerende en handhavende taken wil uitvoeren door gebruik te maken van eCMR? Je ziet dat het ministerie van I&W inmiddels expliciet voorsorteert op het belang van standaarden in haar recent gepubliceerde Digitale Transportstrategie zoals verzonden aan de Tweede Kamer. 

En wat verwacht je van de bedrijven op de Logistiekdag?

Het is van groot belang dat bedrijven niet alleen zeggen dat ze het belang van standaardisering zien en vervolgens afwachten tot anderen hen voorgaan, maar dat zij zelf instappen en de daad bij het woord voegen. Ik roep dan ook alle partijen op om voorop te lopen, de voordelen in de praktijk te gaan ervaren en daarmee tegelijk bij te dragen aan een innovatieve sector.