HPE
26-09-2018

SAP-community loopt warm voor iSHARE

Data delen met partners in de keten. Elk bedrijf dat SAP-software gebruikt, wisselt op een of andere manier informatie uit met klanten, leveranciers en dienstverleners. Maar hoe organiseer je dat op een slimme en efficiënte manier? Hewlett Packard Enterprise (HPE) nodigde zijn relaties uit het SAP-netwerk uit voor een seminar met de titel ‘Innovatie voor Digitale Transformatie’. iSHARE wekte veel interesse en riep ook veel vragen op. 

Over het gebruik van iDEAL denken we niet meer na. Als we online iets kopen, rekenen we in vol vertrouwen af. Niemand betwijfelt of het geld bij de juiste partij terecht komt. Niemand maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn betaalgegevens. “Veel mensen noemen iDEAL een platform, maar het is een standaard voor internetbetalingen. iDEAL voelt misschien als een platform, maar dat is het niet. Dat is een cruciaal onderscheid”, vertelt partner Douwe Lycklama van INNOPAY en iSHARE Lead tijdens het seminar van HPE.

Tweezijdige markten

INNOPAY heeft als adviesbureau een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van iDEAL. Lycklama heeft in dat project veel geleerd over het delen van data binnen tweezijdige markten: markten waarin twee partijen met verschillende proposities, maar gedeelde belangen samen optreden. De wereld van online betalingen met retailers en banken is zo’n tweezijdig markt. “Stel dat elke bank online betalingen had willen faciliteren met een platform. Dan hadden we als consument of bedrijf maar met één bank zaken kunnen doen. Of we hadden pasjes van alle banken moeten hebben”, stelt Lycklama.

Een afsprakenstelsel

De oplossing is een afsprakenstelsel voor het delen van data. iSHARE is een voorbeeld van een dergelijk afsprakenstelsel. “En dus geen platform!”, benadrukt Lycklama, die vertelt dat iSHARE door en voor de logistieke sector is ontwikkeld in opdracht van de Topsector Logistiek. INNOPAY begeleidt dit proces. In 2017 is het afsprakenstelsel in co-creatie met een groot aantal partners uit de logistieke sector opgezet. Dit jaar hebben de eerste partners het afsprakenstelsel in hun oplossingen geïmplementeerd en hebben de eerste transacties plaatsgevonden.

“iSHARE is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie”, vertelt Lycklama. “We hebben afspraken gemaakt op functioneel, technisch, operationeel en juridisch niveau. Wat iSHARE doet, is toegang creëren tot data. Data blijft staan in de bron, waarbij bedrijven kunnen zelf aangeven welke data ze wel of niet willen delen. Aan dit afsprakenstel wordt een onafhankelijke stichting, de iSHARE Beheerorganisatie, gekoppeld. Bedrijven die het goed hebben geïmplementeerd krijgen een stempeltje van de stichting en kunnen toetreden tot het stelsel. Daarmee worden ze onderdeel van het vertrouwensnetwerk waarbinnen deelnemende organisaties drempelloos data kunnen delen. 

Trusted third party

iSHARE roept veel vragen op bij de SAP-partners in de zaal. Is iSHARE zoiets als een trusted third party? “Min of meer”, antwoordt Lycklama. “Een winkelier gaat ook niet meer jouw pinpas uitgebreid bekijken voordat je ‘m door de lezer haalt. Zo werkt dat ook met iSHARE. Het iSHARE “stempeltje” geeft het vertrouwen dat de andere partner daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn en jouw data op de juiste wijze behandelt.”

Bedrijven kunnen dus zelf bepalen welke data ze delen? “Inderdaad, ze kunnen zelf vastleggen welke partner op welk moment welke data mag gebruiken. Die condities kunnen heel fijnmazig worden vastgelegd”, verzekert Lycklama. “Het is dus ook niet de bedoeling dat we gaan slepen met die data. Partners kunnen de data waartoe ze recht hebben ophalen bij de bron. Of we kunnen uitsluiten dat die data alsnog worden gekopieerd? Nee, voorkomen kan iSHARE dat niet, maar door de juridische afspraken – die ook onderdeel zijn van iSHARE- kan een partij in dit geval wel aansprakelijk gehouden worden. Een uiterste consequentie kan zijn dat een partij die zich niet houdt aan de afspraken uit het stelsel verwijderd wordt. 

Delegeren aan partners

iSHARE biedt de logistieke sector een hoop voordelen, stelt Lycklama. Bedrijven hoeven niet langer met elke partner een-op-een afspraken te maken over het uitwisselen van data. Ze kunnen het recht op toegang tot data ook weer delegeren aan partners; ideaal in de logistiek, waarin veel transportbedrijven ritten uitbesteden aan onderaannemers. “Stel dat de vrachtauto van een onbekend transportbedrijf zich meldt bij een containerterminal. Dankzij iSHARE kan de terminal hem toch toegang geven tot de data, doordat de onderaannemer de juiste delegatie meeneemt van de oorspronkelijke transporteur. 

Eén van de pilots waarin iSHARE nu wordt toegepast, betreft de import van vers fruit uit het buitenland. “iSHARE maakt met mogelijk om eerder data te delen, waardoor de afnemer eerder een truck kan sturen en het fruit eerder in de winkel ligt”, verklaart Lycklama. Zegt iSHARE ook iets over de kwaliteit van de uitgewisselde informatie? “Nee, we hebben geen afspraken gemaakt over de aard en de inhoud van de data en dus ook niet over de kwaliteit ervan. Dat was ook niet de opzet. iSHARE is geschikt voor elke transactie.”

Digitale transformatie

De vele vragen uit de zaal onderstrepen HPE’s overtuiging dat iSHARE een belangrijke impuls geeft aan de digitale transformatie in het bedrijfsleven. “Dat is waarom wij partner zijn geworden en dit onderwerp op het programma hebben gezet”, zegt Arie den Boer, Alliance Business Manager van Hewlett Packard Enterprise. “iSHARE gaat over het optimaliseren van processen in logistieke ketens door het delen van data. Dat is waar bedrijven ook de software van SAP voor inzetten. De serviceproviders en system integrators die wij hebben uitgenodigd, bedienen die bedrijven."