autorisatieregister
09-04-2019

Poort8 gaat autorisatieregister testen met CB, Parcls en FiLogic

Autorisatieregisters bestaan nog niet in de logistieke sector, maar zijn wel noodzakelijk om iSHARE te kunnen toepassen. Poort8 pakt de rol op van iSHARE Autorisatieregister en is daarnaast ook Implementatiepartner. Bedrijven kunnen bij Poort8 de rechten voor toegang tot hun data registeren, hun ketenpartners kunnen die rechten opvragen. Tijdens de iSHARE Tech-celerator wordt het autorisatieregister getest in een case met logistiek dienstverlener CB, vervoerder Parcls en softwareleverancier FiLogic.

Poort8 is nog geen jaar geleden opgericht. Het doel van deze startup: de technologieën van vandaag inzetten voor logistieke problemen van gisteren. Dat kan in verschillende sectoren. “Allereerst gebruiken wij onze logistieke kennis om het probleem scherp te krijgen. Daarna selecteren wij een technologie om het op te lossen. Met name het midden- en kleinbedrijf heeft vaak geen toegang tot die technologieën”, vertelt Willem Maagdenberg, oprichter van Poort8.

De technologieën die Poort8 inzet, zijn tools op het gebied van analytics, modellering en simulatie. “Neem als voorbeeld een chemisch bedrijf dat grondstoffen vervoert tussen een tiental locaties in Noordwest-Europa. Wij hebben voor dit bedrijf het netwerk geanalyseerd en op basis daarvan advies uitgebracht. Welke schepen en met welke capaciteit moeten ze op welke lijnen inzetten. Hoe moeten ze reageren op weersvoorspellingen. Wij hebben onder meer een dashboard gemaakt dat inzicht geeft in de pijnpunten. Iets soortgelijks hebben we gedaan voor een groep van zorginstellingen.”

Transparantie vergroten

Met iSHARE ziet Poort8 mogelijkheden om de transparantie in logistieke ketens te vergroten. “In de consumentenmarkt zien we dat webshops als Amazon en Bol.com hun klanten laten zien waar pakketten zich bevinden. In de zakelijke markt is dat totaal anders. Informatie gaat van schakel naar schakel, maar het inzicht in de hele keten ontbreekt. Juist daarin zit erg veel toegevoegde waarde. Als een bedrijf weet wanneer een container bij zijn warehouse aankomt, kan hij zijn planning daarop afstemmen.”

Over het delen van data wordt al dertig jaar gesproken, beaamt Maagdenberg. “Vaak denken we dan aan een centraal platform. Het probleem daarbij is vertrouwen. Bedrijven onderkennen wel degelijk de waarde van data delen, maar willen niet de controle over hun data uit handen geven. Met behulp van iSHARE kunnen we daarop inspelen.”

Digitale notaris

Poort8 wil een autorisatieregister opzetten. Daarin wordt vastgelegd welke rechten de eigenaar van de data aan andere partijen in de keten toekent. “Om conform de afspraken in iSHARE data te delen, zijn partijen nodig die de partners in de keten kunnen identificeren en hun authenticiteit kunnen vaststellen. Dergelijke ‘identity providers’ bestaan al. Maar autorisatieregisters zijn er nog niet. Die rol pakken wij graag op.”

Maagdenberg gebruikt de term ‘digitale notaris’. “Eigenaren van data kunnen straks bij ons de rechten voor toegang tot data registreren, hun partners kunnen die rechten opvragen. Essentieel daarbij is de vertaling van het specifieke logistieke proces in een logische opzet van rechten. Daarvoor is logistieke kennis nodig. Met de juiste vertaling zorgen we dat het delen van data eenvoudig en laagdrempelig wordt.”

Samen met CB, Parcls en FiLogic

Tijdens de iSHARE Tech-celerator verschijnt Poort8 aan de start met FiLogic, leverancier van een open transportmanagementsysteem (TMS). “Wij willen het proces faciliteren waarbij logistiek dienstverlener CB (voorheen Centraal Boekhuis) vervoerder Parcls inschakelt voor het afleveren van een pakket. Op het moment dat CB die order plaatst in het TMS van FiLogic, wordt een registratie aangemaakt in het autorisatieregister. Als het pakket is afgeleverd, checkt Parcls via dat autorisatieregister of de informatie over de aflevering aan CB  mag worden teruggekoppeld”, legt Maagdenberg uit.

Dit is een eerste stap om te kijken of het proces correct functioneert. “Dit is het begin. Als dat dit functioneert, kunnen we deze samenwerking verder uitbouwen. Dan kunnen we samen met FiLogic, CB en Parcls complexere en specifiekere rechten vastleggen, zodat de volledige potentie van het afsprakenstelsel wordt benut.”

Duidelijk, eenvoudig en gemakkelijk

Uiteindelijk wil Poort8 een frontend ontwikkelen waarin bedrijven eenvoudig kunnen vastleggen welke partijen welke data mogen inzien en welke rechten ze mogen delegeren aan andere partijen. “Dat moet duidelijk, eenvoudig, gemakkelijk en zo veel mogelijk gestandaardiseerd zijn, zodat bedrijven daar eigenlijk niet over hoeven na te denken. Bovendien mogen er tussen de partners in een keten geen interpretatieverschillen over die rechten bestaan. Daarom is het zaak om per dienst zo veel mogelijk te standaardiseren. Dat zorgt voor verbinding in de keten.”

De eerste stap in de realisatie van het autorisatieregister is gereed. In verschillende pilots wordt het register al getest. “We hebben net onze eerste live transactie achter de rug. Nu komen we toe aan de volgende stap, die onder meer bestaat uit het verder ontwikkelen van die frontend. Wij nodigen daarom geïnteresseerde partijen uit om met ons in gesprek te gaan en dit samen verder op te pakken.”