Portbase
16-04-2021

Klanten van Portbase kunnen binnenkort data die bij Portbase staat ook aan anderen ter beschikking stellen

Portbase lanceert voor de zomer een aantal belangrijke diensten die gebruik maken van de iSHARE-afspraken voor veilig en gecontroleerd data delen. Deze nieuwe diensten sluiten perfect aan bij de ambitie van Portbase om de digitale veiligheid van de Nederlandse havens te verhogen.

Op het gebied van veiligheid zijn de Nederlandse havens vooruitstrevend en is de samenwerking tussen nautische diensten, Havenmeesters en andere betrokkenen van een zeer hoog niveau. Maar een veilige haven van de toekomst vraagt meer dan alleen fysieke veiligheid. Het gaat in het havengebied in toenemende mate over digitale veiligheid. “Data die gepaard gaat met alle activiteiten in en om een haven is van levensbelang voor de toekomst van de Nederlandse havens en het borgen van de veiligheid daarvan staat daarbij met stip op nummer een”, aldus Donald Baan, Manager Business Development bij Portbase.

Portbase stelt zichzelf als doel om als digitaal fundament in de Nederlandse havens te zorgen voor veilige en betrouwbare uitwisseling van logistieke data. “Of het nu gaat om het geautoriseerd delen van data, het verzorgen van uitgifte van identiteiten of het bewaken van de verschillende toegangsniveaus, Portbase fungeert als gatekeeper voor veilige data-uitwisseling in de Nederlandse havens.”

IAMconnected: veilig inloggen én machtigingen verstrekken

Klanten van Portbase kunnen sinds eind vorig jaar gebruik maken van IAMconnected, de nieuwe digitale identiteit waarmee toegang verkregen wordt tot meerdere digitale diensten in haven en logistiek. In de komende maanden worden de benodigde stappen gezet zodat deze identiteiten ook voldoen aan de eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel. Baan: “De IAMconnected identiteit is straks volledig iSHARE compliant en voldoet daarmee aan de strengste eisen voor veilig en gecontroleerd data delen. Klanten kunnen daarmee inloggen op het port community systeem van Portbase én – niet onbelangrijk – Portbase machtigen om data te delen met derden. Dat doen ze in een zogenaamd ‘Autorisatieregister’ dat ook iSHARE compliant is.”

“Het grote voordeel hiervan is dat klanten gebruik maken van een veilige identiteit die bovendien ook de mogelijkheid biedt om data die toch al in ons platform staat, ook te delen met anderen. En dat bespaart enorm veel tijd en geld.” Met deze identiteit wordt het ook mogelijk om veilig en efficiënt gebruik te maken van applicaties van partijen die IAMconnected accepteren als wijze van inloggen.

Praktijkvoorbeeld: CBS haalt data op bij Portbase met goedkeuring van de data-eigenaar

Een mooi voorbeeld van hoe dat werkt in de praktijk is de wijze waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruik maakt van de mogelijkheden van het iSHARE-afsprakenstelsel.

CBS heeft om z’n werk te kunnen doen, gegevens nodig over het achterland, bijvoorbeeld aantallen vrachtwagens, ritgegevens, etc. Voorheen waren terminals, verladers, expediteurs en transporteurs flink wat tijd kwijt om deze gegevens aan te leveren bij CBS. Gegevens die deze organisaties al om verschillende redenen ooit ‘ns hebben moeten aanleveren bij het community platform van Portbase. 

“iSHARE speelt in dit proces een cruciale rol. Omdat een terminal, verlader, transporteur of expediteur in ons autorisatieregister dat voldoet aan de iSHARE-afspraken daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, mag CBS de verzamelde data daadwerkelijk ophalen bij ons. Deze iSHARE-machtigingen voorkomen dat CBS deze data bij verschillende partijen moet ophalen, en leveren een enorme tijdswinst op”, aldus Baan.

Praktijkvoorbeeld: inland terminal Tilburg haalt ladinggegevens op bij Portbase met goedkeuring van ladingbelanghebbende

In een pilot setting zijn partijen zoals BTT Multimodal Container Solutions, met verlader en expediteur aan het onderzoeken hoe ze op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot elkaars data. Daarnaast gaat het niet alleen om BTT die ladinggegevens kan ophalen bij een expediteur, maar bijvoorbeeld ook een verlader en een expediteur die containerstatus en track & trace informatie kunnen opvragen vanuit Portbase. Bijkomend voordeel is dat BTT slechts één API-koppeling hoeft op te zetten, en zij veel makkelijker kunnen opschalen wanneer nieuwe klanten hen via iSHARE machtigen om data op te halen.

“Ook hier geldt: alle partijen in de keten hebben hier baat bij. Het feit dat data die toch al bij ons staat, ter beschikking gesteld kan worden – onder strikte voorwaarden – aan derden, scheelt ons allemaal enorm veel tijd”, aldus Baan.

Veilig en gecontroleerd data delen

Zowel bij de IAMconnected identiteit als bij de mogelijkheid om andere partijen te machtigen om data op te halen, staat de veiligheid voorop. Baan: “Daarom voldoen we aan de strenge veiligheidseisen van het stelsel, en hebben onze klanten de volledige controle over hun data. Zij beslissen zelf wie hun data mag ontvangen en onder welke voorwaarden.”

Naast de nieuwe datadiensten verkent Portbase momenteel de rol als iSHARE-satelliet voor de community. Organisaties die willen aansluiten bij iSHARE kunnen dat vanaf dat moment dan via Portbase doen. “Omdat we toch al een community hebben die we goed kennen. We kunnen ze helpen om die stap te zetten. Dan maak je ’t voor de gebruiker nog makkelijker”, aldus Baan.