datadeelcoalitie
17-05-2019

iSHARE onderdeel van cross-sectorale Datadeelcoalitie

Samen met negen andere organisaties uit diverse branches ondertekende iSHARE op 9 april jl. een intentieverklaring voor de vorming van een Datadeelcoalitie. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft als doel om concrete afspraken te maken om data delen tussen verschillende sectoren makkelijker te maken.

Wanneer bedrijven uit verschillende sectoren data met elkaar gaan delen, gaat waardevolle informatie niet meer verloren. Hierdoor kunnen bedrijven maatschappelijke en economische kansen verzilveren. 

Michiel Haarman, programmamanager bij de Topsector Logistiek tekende namens iSHARE de intentieverklaring. Hij vindt dat de logistiek ‘een meer dan gemiddeld belang’ heeft bij data delen tussen sectoren. “Als we met een Datadeelcoalitie kunnen voorkomen dat elke sector data op hun eigen manier deelt, zou dat fantastisch zijn. Dat betekent voor iedereen winst. Zeker voor de logistiek, want deze sector werkt per definitie cross-sectoraal.”

Datadeling in het mkb

Het initiatief komt voort uit een onderzoek dat begin dit jaar in opdracht van het ministerie van EZK is uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om datadeling te bevorderen in het mkb. Er bleek onder andere dat bedrijven daar behoefte aan hebben.

EZK heeft daarom het initiatief genomen om de geïnteresseerde datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, zodat zij de Datadeelcoalitie kunnen vormen. EZK is geen onderdeel van de coalitie, maar werkt vooral faciliterend door partijen samen te brengen en te ondersteunen.

Afspraken over data delen

Doel is dat de coalitie op termijn tot afspraken over data delen komt op basis van een aantal concrete ‘use cases’. De zogenoemde use cases zijn voorbeelden, waarbij de coalitie gaat onderzoeken hoe datadelen in de praktijk werkt. De afspraken die daar uit voortkomen moeten het mogelijk maken om straks data makkelijk, veilig en vertrouwd tussen sectoren te delen. De afspraken kunnen daarna door de coalitie worden vastgelegd in een afsprakenstelsel.

Partijen die ondertekend hebben

De partijen die met elkaar de intentieverklaring op 9 mei 2019 hebben ondertekend zijn:

  1. JoinData
  2. iSHARE
  3. SBR Nexus
  4. GO FAIR
  5. BOVAG
  6. Verbond van Verzekeraars
  7. BDVC (Big Data Value Center)
  8. KPN
  9. NEN
  10. Visma Connect