groei
29-11-2020

iSHARE maakt data delen in andere sectoren en regio’s mogelijk met de introductie van iSHARE Satellieten

Uit onderzoek blijkt dat het delen van data via iSHARE niet alleen organisaties in de logistiek in Nederland helpt om efficiënter te werken, tijd en geld te besparen en minder CO2 uit te stoten. Ook andere sectoren en landen hebben interesse voor iSHARE, en dankzij het schaalbare concept waarop het stelsel is gebaseerd, kunnen we voldoen aan deze vraag.

Data delen gaat verder dan de Nederlandse logistiek 

Het afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte is voor het delen van data met iSHARE buiten de logistieke sector en buiten onze landsgrenzen. Ook daar wordt onnodig veel tijd en geld gespendeerd aan het opnieuw verzamelen en versturen van data. Data die elders – vaak op een data hub of dataknooppunt - al beschikbaar is.  

Met een iSHARE-identiteit en een iSHARE-machtiging kunnen organisaties via een dataknooppunt data digitaal beschikbaar stellen aan derden. Het verkrijgen van zo’n iSHARE-identiteit en het geven van iSHARE-machtigingen kan in elke sector, en in elk land. De technische, juridische, operationele en functionele afspraken waaraan partijen moeten voldoen, zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde standaarden voor data delen. Bovendien is er ruimte voor sector- en land specifieke aanpassingen binnen het stelsel. Daarmee is iSHARE een geschikte, no regret oplossing voor het veilig verstrekken van toegang tot data voor welk datadeelinitiatief dan ook. 

Federatief  

Bovendien belegt het federatieve principe waarop iSHARE is gebaseerd de verantwoordelijkheden decentraal, zo dicht mogelijk bij de markt, bij de gebruikers. 

iSHARE faciliteert daarmee bijvoorbeeld een oneindig aantal marktpartijen die interesse hebben om autorisatieregister en/of identiteitsprovider te worden binnen het stelsel. Ongeacht waar ze zich in Europa bevinden. En partijen die hun eigen segment of sector willen versnellen om data te delen, kunnen nu iSHARE Satelliet worden.  

Deze iSHARE Satellieten zijn zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, hebben een eigen governance, marketing, informatievoorziening en ICT. Uiteraard dit alles binnen de kwaliteitseisen van het stelsel. Er zijn allerlei centrale thema’s waaraan het netwerk als geheel moet voldoen, waarop ze elkaar kunnen helpen, en elkaar kunnen versterken. Zoals op het gebied van de marketing. 

Kortom, iSHARE is open en gericht op groei, is voor een brede markt relevant, geschikt voor een internationale uitrol en kan dat ook faciliteren vanwege het schaalbare concept waarop het is gebaseerd.  

Download hier extra informatie over iSHARE Satellieten en hoe deze aansluiten bij de diverse andere rollen in het iSHARE-stelsel.