iSHARE
23-09-2019

iSHARE als tegengif voor dagelijkse irritaties

Steeds weer opnieuw nummers opzoeken en invoeren om informatie over een zending op te vragen. Telkens weer eerst moeten inloggen om toegang tot een website of portal te krijgen. Portbase belooft dat deze dagelijks terugkerende irritaties dankzij iSHARE straks verleden tijd zijn. En dan hebben we het nog niet over de complete supply chains die door het afsprakenstelsel soepeler functioneren.

Bij elk containertransport zijn tientallen partijen betrokken, vaak zonder dat ze dat van elkaar weten. Dat leidt tot onnodige inefficiënties, bijvoorbeeld als een container vertraagd is. De chauffeur die de container in de haven moet ophalen, krijgt dat pas op het laatste moment of misschien zelfs helemaal niet te horen. “Hoe kun je data over aankomsttijden delen als je niet weet welke partijen die informatie nodig hebben?”, stelt Dennis Dortland, Innovation Consultant bij Portbase. Portbase beheert het community-systeem van de grote zeehavens in Nederland en is vanaf het begin betrokken bij iSHARE.

iSHARE lost het geschetste probleem op, stelt Dortland. Dit afsprakenstelsel maakt het mogelijk om partijen volledig automatisch op betrouwbare wijze te identificeren, ook als ze contact zoeken via systemen. Daarnaast maakt iSHARE het mogelijk om vast te stellen welke data die partij mag inzien. “Stel dat een partij digitaal bij de terminal aanklopt om te informeren naar de status van een container. De terminal kan dankzij iSHARE zien wie die partij is en of die inderdaad gemachtigd is om die informatie te ontvangen. Sterker nog: dankzij iSHARE is het mogelijk om die informatie proactief te delen, als het ware te pushen naar alle belanghebbenden.”

Dagelijks terugkerende irritaties

iSHARE maakt het delen van data in de supply chain sneller, gemakkelijker en veiliger. Dat leidt tot volledig nieuwe ontwerpen voor de processen in die supply chains. Maar iSHARE lost ook heel veel dagelijks terugkerende irritaties op. “Nu moeten expeditie- en transportbedrijven nog talloze lijstjes met container- en documentnummers bijhouden. Die nummers zijn voor hen de sleutel voor toegang tot informatie over die containers. Medewerkers zijn voortdurend bezig met het bijhouden van die lijstjes. En besteden ze het transport uit? Dan moeten ze die lijstjes weer doorsturen naar de onderaannemer. En wat als een nummer dan in verkeerde handen valt? Met iSHARE is dat straks geen probleem meer”, verklaart Dortland.

Tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek van 5 – 7 november a.s. vertelt Portbase meer over dat soort irritaties. Zoals al die sticky notes aan het beeldscherm met login-gegevens voor de vele websites die ze dagelijks moeten gebruiken. “Sommige bedrijven gebruiken een groepsaccount die meerdere mensen gebruiken om in te loggen: ook niet handig. Met iSHARE hoeft dat straks niet meer. Dan volstaat één gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op meerdere systemen. Heb je toegang tot de portal van een terminal, expediteur of douane nodig? Dan ziet die portal dat je nog een iSHARE-sessie bij een andere portal hebt openstaan en is inloggen niet eens nodig.”

Vakbekwaamheidscertificaat

Portbase is vergevorderd met de implementatie van iSHARE. Deze zomer is het bedrijf zelfs formeel deelnemer van het afsprakenstelsel. Dortland vergelijkt dat met een vakbekwaamheidscertificaat. “iSHARE heeft getoetst of wij verbindingen voor het delen van data kunnen realiseren die aan de specificaties van iSHARE voldoen. Dat wij nu Deelnemer zijn, betekent dat onze verbindingen de geautomatiseerde procedures voor identificatie, authenticatie en autorisatie correct doorlopen en veilig kunnen worden gebruikt voor het delen van data.”

Op dit moment werkt Portbase hard aan de eerste concrete toepassingen van iSHARE, onder meer in samenwerking met containerterminal ECT. “Maar iSHARE is interessant voor al onze partners in de haven”, stelt Dortland, die ook aangeeft dat Portbase een bijdrage gaat leveren aan de adoptie van iSHARE. “Wij hebben een aantal concrete use cases ontwikkeld, die we kunnen inzetten om de potentiële gebruikers te overtuigen. Sommige verladers zijn terughoudend omdat hun dienstverleners nog niet met iSHARE werken. Die dienstverleners aarzelen omdat verladers nog niet iSHARE-ready zijn. Dat patroon helpen wij graag te doorbreken.”

Tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek vertelt Dennis Dortland van Portbase welke dagelijkse irritaties dankzij iSHARE tot het verleden behoren.  Dat doet hij op 5 en 6 november van 13.00 – 13.30 uur in het iSHARE Works theater op de iSHARE-stand.. Wilt u daarbij zijn? Schrijft u zich dan in voor de theatersessie ‘Drie dagelijkse irritaties die met iSHARE tot het verleden behoren.’'