Rajiv Rajani
25-02-2019

INTERVIEW: over 'tooling'

iSHARE bestaat uit functionele, technische, operationele en juridische afspraken. Rajiv Rajani, IT-verantwoordelijke bij het iSHARE-project, bekommert zich om de technische aspecten van het afsprakenstelsel. 

Wat is je rol in het team?

Als IT-architect is het mijn taak om de technische specificaties van het afsprakenstelsel verder vorm te geven. Ik zie er vooral op toe dat de specificaties voor elke partij in de logistiek toepasbaar zijn. Het stelsel moet voor elke organisatie – groot, klein, publiek, privaat, vrager of aanbieder van data - makkelijk te implementeren zijn. Sterker nog: we werken aan verbreding, we willen met iSHARE een nog groter bereik en schaalgrootte realiseren.

Wanneer ik bijvoorbeeld praat met partijen die iSHARE willen implementeren, let ik vooral op hoe iSHARE aansluit bij hun dagelijkse praktijk. Samen stellen we vast welke voordelen het stelsel - op korte en lange termijn - voor hen heeft en hoe zij iSHARE kunnen implementeren.

Waar werk je momenteel aan?

Sinds vorig jaar is iSHARE live. Momenteel zijn we druk met het helpen van organisaties die iSHARE implementeren. Daar hebben we verschillende instrumenten voor tot onze beschikking, zoals iSHARE source codes op Github, een iSHARE testomgeving, simulators van diverse rollen uit het stelsel, de iSHARE Developer Portal, en het Community Forum. 

Momenteel werken we aan een testomgeving voor (potentiële) Deelnemers van iSHARE. Hier kunnen organisaties iSHARE in actie zien. Alle rollen uit het stelsel worden in de testomgeving gesimuleerd. Partijen testen hier hoe ze op basis van iSHARE data delen met andere Deelnemers en met de Stichting iSHARE.  

Voor developers is dit superrelevant, want door iSHARE te kunnen testen krijgen zij een beeld van hoe het stelsel technisch werkt, hoe de verschillende rollen onderling functioneren, en kunnen zij beter inschatten hoeveel werk gemoeid is met de implementatie van iSHARE.

Het afsprakenstelsel is door de sector zelf ontwikkeld, en wordt continu bijgesteld op basis van feedback van de sector. Hoe is gewaarborgd dat ook met de feedback van developers iets wordt gedaan?

Alle tools en source code die we hebben ontwikkeld zijn open source en gepubliceerd op GitHub. We nodigen developers uit om hun feedback te geven. Om veranderingen, issues, etc. aan ons door te geven. Dat kan via GitHub of op het iSHARE Community forum.

We hebben een zorgvuldig proces ingericht waarbij we de feedback van developers daadwerkelijk ten gunste kunnen laten komen van het afsprakenstelsel. Een developer die feedback heeft op het stelsel, helpen we met het maken van een Request for Change (RFC).

Met een RFC wordt een aanpassing in het stelsel geïnitieerd. Een RFC wordt vervolgens met vertegenwoordigers van andere iSHARE Deelnemers besproken in de Change Advisory Board (CAB). Deze CAB beslist na zorgvuldige afweging van diverse criteria zoals technische noodzakelijkheid, impact op partijen, effect op adoptie, etc. of een voorgestelde verandering wordt doorgevoerd.  

Waar word je blij van?

Ik vind ’t supertof dat ik mag bijdragen aan een omwenteling op het gebied van data delen in de logistiek.  iSHARE heeft de potentie om op grote schaal inefficiënties weg te nemen, vooral wanneer er sprake is van een data-integratie met twee of meer partijen. 

Data delen is vaak lastig en tijdrovend. Met iSHARE wordt een deel van het proces van data delen gestandaardiseerd, en dat biedt oneindig veel mogelijkheden. Data delen kan veel sneller, eenvoudiger en gecontroleerder. Ook met partijen waar je tot nu toe geen zaken mee deed.

Mijn persoonlijk drive zit ‘m vooral in het willen bijdragen aan een betere wereld met behulp van de juiste technologie. Door het creëren van nieuwe kansen. Daar waar we dachten dat dat niet mogelijk was. 

Ik weet zeker dat iSHARE een positieve impact gaat hebben op de logistiek.