KLM Cargo
11-07-2017

Interview met co-creatiepartner: KLM Cargo

Bart Krol is als projectmanager/productowner verantwoordelijk voor het cargo acceptance process bij KLM Cargo en voor de applicatie die daarvoor wordt ontwikkeld. Bart is fan van iSHARE, niet in de laatste plaats omdat het afsprakenstelsel KLM Cargo gaat helpen bij het voorkomen en verhelpen van verstoringen in de operatie.

Voor welk operationeel probleem bij KLM Cargo is iSHARE een oplossing? 

We worden regelmatig geconfronteerd met verstoringen in de operatie, waarbij het niet duidelijk is waarom dat is. Wanneer bijvoorbeeld een zending een vlucht niet haalt, kan dat talloze oorzaken hebben. Misschien is de zending te laat geleverd, is er meer geleverd dan afgesproken, zijn er problemen in het warehouse of zijn er problemen op Schiphol. Het feit dat we niet weten waar de oorzaak ligt van een verstoring, maakt dat we niet tijdig en snel kunnen ingrijpen. De verstoringen en het oplossen ervan kosten ons veel tijd en geld. 

Transparantie, doordat data op een makkelijke en gecontroleerde manier wordt gedeeld met behulp van iSHARE,  zal ons helpen om verstoringen te voorkomen of snel te verhelpen. Het hebben van betrouwbare data en de mogelijkheid om data te corrigeren - geautoriseerd door de aanleverende partij - helpen ons om onze processen te optimaliseren en te versnellen.

Welke rol vervult KLM Cargo binnen het co-creatie proces van iSHARE? 

Samen met andere partijen in de keten werkt KLM Cargo graag mee aan het praktisch maken van het afsprakenstelsel. Ook wij toetsen iSHARE aan de praktijk in een Proof of Concept.

Waarom is iSHARE belangrijk voor de logistieke sector als geheel? 

Voor een meer efficiënte logistieke keten is het van groot belang dat partijen in de keten samenwerken en data delen. Verder data delen biedt grote kansen om de keten verder te optimaliseren. Daar profiteren uiteindelijk alle partijen van.