Cor Stolk
23-05-2017

Interview met co-creatiepartner: Cor Stolk, Secure Logistics

Cor Stolk is directeur van Secure Logistics, ontwikkelaar en leverancier van identiteits- en toegangsmanagement systemen. Secure Logistics draagt bij aan het co-creatie proces vanwege het toenemend belang van data en privacy.

Wat is je rol binnen Secure Logistics?

Ik ben Directeur van Secure Logistics. En omdat wij een kleine organisatie zijn draag ik vele petten. Uiteraard ben ik voorzitter van ons Management Team en verantwoordelijk voor de exploitatie. Ik bewaak dat we alles uitvoeren binnen afgesproken budgetten en leg verantwoording af aan onze gebruikersgroepen en de aandeelhouder Deltalinqs.

Verder heb ik de taken Facilitair, Legal en HRM op me genomen. En ik faciliteer mijn direct reports: onze technisch directeur, IT Manager en Manager Business Development. Mijn collega’s zullen zeggen dat ik me bijna overal  “tegenaan bemoei”. Op die manier draag ik er aan bij dat zij hun kennis en talenten inzetten om Secure Logistics naar een hoger plan te tillen.

Op welke manier levert Secure Logistics een bijdrage aan het co-creatie proces van iSHARE?

We denken mee in de diverse co-creatie werkgroepen en dragen bij aan de Proof of Concepts.

Waarom is iSHARE belangrijk voor Secure Logistics en haar klanten?

Onze corebusiness is gebaseerd op en afhankelijk van data en privacy. Niet alleen regelgeving, maar ook de publieke opinie zal steeds kritischer worden. Het uitwisselen van gegevens met een “partner” waarvan je weet dat deze hetzelfde niveau van veiligheid hanteert, maakt ons niet minder alert maar wel efficiënter. Je spreekt eenzelfde taal en begrijpt elkaars grenzen.

Waarom is iSHARE belangrijk voor de logistieke sector?

Ik verwacht dat de afspraken ook snelheid en efficiëntie gaan brengen. Twee aspecten die altijd bijdragen aan het succes binnen de logistieke sector.