ishare en Idsa
04-12-2019

International Data Spaces Association en iSHARE bundelen krachten voor het realiseren van datasoevereiniteit

Organisaties kunnen nu direct live gaan met iSHARE

De International Data Spaces Association kondigt aan dat iSHARE en de IDS-architectuur nu volledig op elkaar afgestemd zijn voor onderling identificeren, authentiseren en autoriseren. Organisaties die vanaf vandaag volledige controle wensen over hun data, kunnen nu direct live gaan met IDS via iSHARE. Hiermee wordt wereldwijd het veilig en eenvoudig uitwisselen van data in zakelijke ecosystemen, op basis van universele standaarden, mogelijk. Op de aankondiging tijdens de IDSA Winterdays in Parijs volgde een appèl gericht aan organisaties in de publieke en private sector om een petitie te ondertekenen die pleit voor snellere implementatie van datasoevereiniteit.

Datasoevereiniteit: uniform, eenvoudig en gecontroleerd data delen

iSHARE is een set afspraken die organisaties in staat stelt om elkaar toegang te geven tot hun data. Omdat ze allemaal dezelfde methoden voor identificatie, authenticatie en autorisatie gebruiken, hoeven ze niet telkens weer nieuwe afspraken te maken op het moment dat ze data willen delen. Het afsprakenstelsel werd in 2018 geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat iSHARE implementeert, groeit sindsdien gestaag.

Dankzij het implementeren van de iSHARE-afspraken in de IDS-architectuur is IDSA nu in staat om de uitrol van haar veilige infrastructuur voor data delen die datasoevereiniteit en vertrouwen waarborgt, te versnellen. “In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van de basisprincipes van het iSHARE-afsprakenstelsel op de IDS-architectuur. De IDS-architectuur ondersteunt verschillende management mechanismes en is in technisch opzicht platform onafhankelijk. Wij hebben dan ook alle vertrouwen dat leden van onze gemeenschap deze gelegenheid met beide handen aangrijpen om nu in te stappen op de IDS-architecture en vanaf dat punt verder groeien. Met iSHARE wordt een snellere uitrol mogelijk", zegt Lars Nagel, Managing Director van IDSA.

“In Nederland zijn er al meerdere voorbeelden van real-life iSHARE-implementaties die een bron van inspiratie zijn voor de IDSA-gemeenschap. Wij zien samen met IDSA de noodzaak om onze inspanningen te versnellen om datasoevereiniteit in Europa te bereiken. Daarom grijpen wij deze gelegenheid aan om organisaties in de publieke en de private sector aan te moedigen om de petitie te ondertekenen. Daarnaast doen wij ook een beroep op deze organisaties om een proactieve bijdrage te leveren zodat zowel bedrijven als consumenten controle krijgen over hun eigen data. iSHARE maakt dit nu mogelijk", zegt Gerard van der Hoeven, directeur van de Stichting iSHARE.

In Nederland is TNO IDS-hub. TNO faciliteert sectoren en organisaties bij het implementeren van de IDS-architectuur. 

De International Data Spaces Association (IDSA) is een internationaal netwerk waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen actief samenwerken aan het ontwerp van een betrouwbare architectuur voor de data-economie. Het doel is om de wereldwijde uitwisseling van data tussen dataleveranciers en datagebruikers in zakelijke ecosystemen te faciliteren. Cruciaal daarbij is dat dataleveranciers controle houden over hun data, door restricties en voorwaarden voor het gebruik van hun data te definiëren.

Sinds de oprichting in 2016 hebben bijna 100 bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en van verschillende omvang vooruitgang geboekt in het bouwen van de IDS-architectuur. Onder de aangesloten organisaties bevinden zich verschillende Fortune 500-bedrijven, wereldwijd opererende middelgrote bedrijven, softwarehuizen en systeemleveranciers uit 18 landen. Met het besluit om het iSHARE-afsprakenstelsel in de IDS-architectuur op te nemen, versnelt IDSA de toepassing van een veilige infrastructuur die datasoevereiniteit en vertrouwen waarborgt. TNO is de Nederlandse IDS-hub die sectoren en organisaties faciliteert bij het implementeren van de IDS-architectuur.

IDSA en iSHARE uitgangspunten

Zowel iSHARE als IDSA bouwen aan een netwerk van betrouwbare data dat is gebouwd op de volgende uitgangspunten:

  • Gedecentraliseerde architectuur: data blijft bij de bron
  • Bescherming van vertrouwen: uniforme eisen voor onboarding
  • Soevereiniteit van data en diensten: data-eigenaren houden controle
  • Openheid: iedereen kan toetreden
  • Veilige data-uitwisseling: bescherming van data-assets
  • Bestuur op basis van samenwerking: de community bepaalt
  • Schaalvoordelen van netwerken: adoptie creëert waarde voor iedereen
  • Netwerk van platformen en diensten: inclusief ecosysteem
  • Dataleveranciers creëren waarde door beschikbare data