CAB
01-05-2019

Identificeren met EORI, iSHARE voor platforms & more

De Change Advisory Board (CAB) genoot 24 april jl. van de gastvrijheid van Secure Logistics. In het kantoor van de iSHARE-partner vond alweer de vierde CAB-meeting van 2019 plaats.  De meeting werd dit keer bijgewoond door vier afgevaardigden van vier logistieke organisaties.

Wat ter tafel kwam

De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Identificeren met behulp van EORI

Organisaties die deelnemer willen worden van het iSHARE-afsprakenstelsel dienen zich met het EORI-nummer van hun organisatie kenbaar te maken bij de Stichting. De CAB sprak de wens uit om vooralsnog geen andere, nieuwe wijzen van identificeren toe te voegen aan het afsprakenstelsel. Dit betekent dat er geen veranderingen op dit punt zullen worden doorgevoerd in het stelsel. Wel zal er extra informatie worden gegeven over het proces om een EORI-nummer te verkrijgen.

  • iSHARE voor platforms

Eerder besprak de CAB de mogelijkheden om iSHARE als dienst aan te bieden aan klanten van bijvoorbeeld Port Community-systemen. Port Community-systemen doorlopen namens hun klanten de toetredingsprocedure voor iSHARE. Deze mogelijkheid zou niet alleen voor klanten van Port Community-systemen interessant zijn, maar ook voor klanten van andere platforms. 

Klanten van platforms kunnen volstaan met een ‘eenvoudig’ toestemmingsformulier en hoeven niet een eIDAS-certificaat te hebben om toch gebruik te maken van de voordelen van het iSHARE-stelsel. 

De CAB sprak de wens uit dat om iSHARE voor platforms mogelijk te maken, en dit ook te vermarkten. iSHARE voor platforms betekent een wijziging in het stelsel die bij de eerstvolgende update zal worden doorgevoerd.

  • Assessment framework voor autorisatieregisters en identiteitsproviders

De CAB sprak de wens uit om specifieke eisen in het stelsel op te nemen voor autorisatieregisters en identiteitsproviders die willen toetreden tot het iSHARE-stelsel, waarbij het mogelijk moet worden voor Deelnemers om te verifiëren op welk niveau de Stichting iSHARE deze autorisatieregisters en identiteitsproviders gecertificeerd heeft. 

Meer weten?

De eerstvolgende CAB-meeting staat gepland op 14 mei a.s. Wilt u meer weten over de wijzigingen, heeft u suggesties ter verbetering van het iSHARE-afsprakenstelsel of wilt u zelf deelnemen aan een CAB-meeting? Laat 't ons dan weten en stuur ons een e-mail.

 

 

Over de CAB

De meetings van de Change Advisory Board (CAB) vormen een vast onderdeel van de roll-out van het iSHARE-afsprakenstelsel. De Stichting iSHARE organiseert het overleg om voorgestelde veranderingen in het afsprakenstelsel - van CAB-deelnemers zelf of van andere logistieke organisaties - te bespreken en de stichting hierover te adviseren. De CAB bestaat uit medewerkers van organisaties uit de logistieke sector zelf. 

Het doel is de veranderingen volgens een gestructureerd en transparant proces door te voeren met minimale impact voor betrokkenen, zodat het afsprakenstelsel nu en in de toekomst voldoet aan de behoeften van de sector. 

Omdat we transparant willen zijn over de veranderingen die worden besproken en doorgevoerd in het afsprakenstelsel, doen we na elke CAB-meeting kort verslag.