beheer
21-02-2018

Hoe is 't beheer geregeld?

Belangrijk onderdeel van Adoptie is het goed en transparant organiseren van de Beheerorganisatie. Want: Wie voert straks processen uit zoals de toetreding van nieuwe partijen? En: Wie faciliteert veranderingen aan het stelsel?

De besluitvorming hierover vraagt een zorgvuldig en transparant proces. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn begin dit jaar van start gegaan.

Voorlopig wordt het beheer tijdelijk opgelost binnen de grenzen van het iSHARE-project door INNOPAY. Daarmee wordt 't mogelijk voor logistieke partijen om iSHARE al op korte termijn in gebruik te nemen. 

Zowel de tijdelijke als de permanente Beheerorganisatie worden georganiseerd volgens de operationele afspraken uit het afsprakenstelsel.