Innopay
17-09-2019

Het zit erop, nu begint het pas!

Time flies when you are having fun…het is alweer ruim drie jaar geleden dat INNOPAY met iSHARE uit de startblokken schoot. Nu, na vele co-creatie werkgroepen, iteraties op het afsprakenstelsel, een rijke Developer Portal met ook steeds meer Open Source voorbeeldcode, vele Proof of Concepts, pilots, tech-celerators en een groeiend aantal live implementaties verder...is het tijd om het stokje over te dragen aan onze opvolgers: Visma Connect (Beheer) en UC Group (Adoptie). Een belangrijk mijlpaal die een volgende fase van volwassenheid voor iSHARE inluidt. En dat terwijl iSHARE ooit met een simpele PowerPoint begon…misschien weet u het nog?

Hoe ’t ooit begon

Toen INNOPAY in 2016 de logistieke sector binnen rolde, troffen we bij het NLIP in de persoon van Michiel Haarman een gelijkgestemde; samen waren we het er al snel over eens dat wanneer het ons zou lukken om data delen in de logistieke sector makkelijker en veiliger te maken (ook met onbekenden verderop in de keten), we als sector een enorme efficiëntiewinst en kostenbesparing zouden kunnen realiseren. Waarom zou het nu wel lukken, waar eerdere pogingen faalden? 

Omdat we het radicaal anders wilden doen: nu eens niet één centraal platform met alle data van alle logistieke partijen (#utopie, #gaatnooitlukken), maar data zoveel mogelijk decentraal bij de bron houden en de data eigenaar controle te geven over met wie en onder welke voorwaarden hij zijn data met derden wil delen. 

Op basis van dit concept van datasoevereiniteit omarmden we de diversiteit die de Nederlandse logistieke sector zo kenmerkt; iSHARE moest en zou toepasbaar worden voor grote en kleine ondernemingen, nationaal en internationaal, publiek en privaat, ongeacht welke modaliteit. 

Met slechts een PowerPoint met de eerste conceptuele ideeën onder de arm maakten we een rondje langs de velden om een groep van ruim 20 innovators van allerlei pluimage te verzamelen die in de co-creatiefase zouden bijdragen aan wat later het iSHARE Afsprakenstelsel werd: een gestandaardiseerde set aan juridische, technische, functionele en operationele afspraken gericht op identificatie (wie ben je?), authenticatie (hoe bewijs je dat?) en autorisatie (wat mag je?). 

In de periode erna verfijnden we het afsprakenstelsel, beproefden we de techniek in een aantal pilots en begeleidden we tientallen partijen met hun iSHARE-implementatie; van idee tot realisatie. 

Geen woorden maar daden

Nu de eerste implementaties live zijn, wordt ook steeds tastbaarder wat iSHARE logistieke partijen oplevert; neem het voorbeeld van ECT en Portbase die dankzij hun iSHARE implementatie container data enkele dagen eerder (!) kunnen delen met verladers en andere ketenpartners. Een geweldige verbetering, die zich ook voor hun verladers Nature’s Pride en Total Produce meteen door vertaalt naar keiharde euro’s!

Daarnaast brachten we het afgelopen jaar een groeiende groep van software-, implementatie- en community partners bijeen die ieder vanuit hun eigen niche meerwaarde zien in iSHARE. Ofwel als verrijking van hun eigen softwareproduct, of als kennis en integratiepartner die andere partijen kan helpen met hun iSHARE-integratie. 

Inmiddels is wel duidelijk: de basis ligt er. Het voelt dan ook als een logisch moment om iSHARE over te dragen en we zijn blij dat juist UC Group en Visma Connect hiervoor geselecteerd zijn. 

Tijdens het overdragen van onze kennis, taken en verantwoordelijkheden hebben wij Visma Connect en UC Group de afgelopen weken wat beter leren kennen en u kunt van ons aannemen: iSHARE is bij hen in goede handen! Ze vullen elkaar goed aan en zetten zich vol energie voor jullie in om op basis van iSHARE supply chains verder te optimaliseren en meer transparantie in de keten te realiseren. 

TOPsector

Als projectleider heb ik de afgelopen jaren het plezier gehad om met velen van jullie in de logistieke sector samen te werken; een sector die ik nog niet zo goed kende, maar die mij in vele opzichten verrast heeft. 

Ondanks de toenemende concurrentie, laten jullie binnen iSHARE zien dat samenwerken op basis van gezamenlijke afspraken jullie allemaal sterker maakt. Het maakt kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en nieuwe verdienmodellen mogelijk. Gaaf om te zien dat dit weer leidt tot nieuwe, verrassende kruisbestuivingen. Zo blijven we als sector met recht een TOPsector!

Zeker zo trots ben ik op ons eigen iSHARE-team dat ruim drie jaar lang alles uit de kast heeft getrokken om iSHARE te laten aansluiten op de behoeftes van de logistieke sector. Dat was een continu fijn samenspel van aanvoelen wat nú nodig is om partijen live te krijgen en wat later wenselijk is om ook (inter-)nationaal te kunnen opschalen. 

Ik ben er trots op dat INNOPAY als Implementatiepartner betrokken blijft bij de verder opschaling van iSHARE en ik kijk er naar uit om vanuit deze nieuwe rol partijen in de logistiek te ondersteunen met hun iSHARE-implementaties en het realiseren van nieuwe verdienmodellen. 

Wilt u op de hoogte blijven van INNOPAY, schrijft u zich dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief van INNOPAY.