Gerard van der Hoeven
29-04-2020

Gerard van der Hoeven over de coronacrisis: 'Met iSHARE kunnen we de in silo’s verstopte waarde van het slot halen'

Vrijwel elke logistieke keten is geraakt door het coronavirus. Dat ging vaak gepaard met grote onduidelijkheid. Welke leveranciers zijn nog open? Hoeveel productiecapaciteit en/of voorraad hebben zij over? Hoe lang duurt het nog voordat zendingen bij klanten aankomen? Gerard van der Hoeven, directeur Stichting iSHARE, vertelt wat de rol van iSHARE kan zijn in crises zoals deze.

Veel ketens vielen stil omdat leveranciers of klanten hun activiteiten noodgedwongen moesten staken. De intensieve controles aan de Europese binnengrenzen zorgden voor flinke vertragingen in het goederenverkeer en verdere verstoring van deze ketens. Supermarkten en webshops daarentegen lijken - nu consumenten wordt aangeraden zo veel mogelijk thuis te blijven - te profiteren van het coronavirus. Grote gemeenschappelijke deler is de onduidelijkheid bij deze bedrijven, of ze nu in negatieve of positieve zin worden geraakt door de coronacrisis.

Hoe kan het dat in de huidige moderne ketens nog steeds zoveel onduidelijkheid bestaat tussen ketenpartners?

“In de logistiek is het automatiseringsniveau nog steeds erg beperkt. Dat blijkt onder meer uit het recente onderzoek van TLN en evofenedex. Daardoor wordt nog altijd heel veel informatie telefonisch, per e-mail of zelf per fax uitgewisseld. Dat zorgt met enige regelmaat natuurlijk voor ruis op de lijn.

Daarnaast is vanwege de hevige concurrentie tussen bedrijven de neiging tot samenwerking beperkt. Terwijl juist efficiënte samenwerking leidt tot meer verdiensten voor iedereen. Probleem is dat bedrijven niet over ketens heen kunnen kijken. Ze zien hun klanten en hun leveranciers, maar kijken niet of nauwelijks naar de bredere keten daarvoor en daarachter. iSHARE helpt bedrijven op een geharmoniseerde wijze toegang te geven tot systemen en data en biedt het kader van vertrouwen dat nodig is om veilig en vertrouwd met elkaar samen te werken.”

Cruciaal is de snelheid waarmee bedrijven reageren op vertragingen en verstoringen van de keten. Hoe kan iSHARE bedrijven helpen om sneller te schakelen?

“Een van de drempels in samenwerking tussen ketenpartners is het juridische circus voordat de bedrijven daadwerkelijk kunnen starten met samenwerken en data delen. iSHARE dekt identificatie, authenticatie en autorisatie af in het datadeelproces en zorgt daarmee voor eenduidige juridische afspraken voor iedereen die aan het stelsel deelneemt. Daarmee valt de tijd weg die nodig is voor het maken van afspraken. Dat maakt het mogelijk sneller samen te werken met nieuwe klanten en nieuwe partners.”

Heb je voorbeelden daarvan?

“Een van de toepassingen waarvoor iSHARE wordt gebruikt, is het delen van vrachtgegevens. Denk aan de e-CMR, de digitale vrachtbrief in het wegtransport, maar vergelijkbare initiatieven bestaan ook voor andere modaliteiten zoals de binnenvaart. Hierdoor wordt de ETA (estimated time of arrival) van transporten beter voorspelbaar, wat leidt tot meer efficiëntie in de keten.

Een ander voorbeeld is het geven van toegang tot platformen. Door iSHARE als inlogmethode in te zetten, kunnen platformen alle gebruikers met een iSHARE-identiteit - nu al meer dan 40.000 - op een veilig en betrouwbare manier toegang te geven tot hun dienstverlening.”

Momenteel is er een voortdurend tekort aan medische hulpmiddelen, met name mondkapjes. Had iSHARE deze tekorten kunnen voorkomen?

“Het productieproces van mondkapjes is natuurlijk niet te veranderen met een stelsel als iSHARE. Maar wat wel echt efficiënter kan, is het delen van en toegang tot bijvoorbeeld voorraadinformatie. Er ligt in Nederland en daarbuiten zo veel dubbele voorraad die de eigenaren niet direct nodig hebben, maar wel aanwezig is. Met iSHARE hadden de betrokken partijen deze voorraadinformatie met elkaar kunnen delen, waardoor ze sneller en adequater konden inspringen op de vraag.”

Langzaam ontstaat de vraag hoe bedrijven hun ketens in de toekomst structureel weerbaarder kunnen maken. Hoe kunnen zij iSHARE daarvoor inzetten?

Ik ben ervan overtuigd dat de echte verandering niet ontstaat in de individuele schakels, maar over de ketens en over de silo’s heen. Er is zoveel verstopte waarde in voorraden, capaciteit en informatie die diep in deze silo’s ligt te verstoffen. Door met iSHARE de toegang tot informatie en systemen te organiseren, kan deze verstopte waarde van het slot worden gehaald. Maar dan niet op een manier waarbij de waarde verloren gaat, maar waarbij de eigenaar controle over de informatie houdt. Dat noemen we datasoevereiniteit.”

Veel mensen plaatsen hun vraagtekens bij de lange, complexe, wereldwijde ketens van vandaag. Steeds vaker klinkt een pleidooi voor kortere ketens met meer productie in Europa in plaats van China of India. Kan iSHARE daarvoor een alternatief bieden?

Transparantie en vindbaarheid van data zijn sleutelfactoren in internationale samenwerkingen, maar de factor vertrouwen is nog belangrijker. Transparantie en vindbaarheid zijn wel geregeld, maar iSHARE kan het vertrouwen in deze ketens brengen. Als internationale standaard en basis voor ketensamenwerking biedt iSHARE het fundament voor internationale zakendoen.”

 

Dit interview is eerder gepubliceerd op logistiek.nl