Gerard van der Hoeven
16-12-2019

Gerard van der Hoeven blikt terug en vooruit

iSHARE is dit jaar een nieuwe fase van volwassenheid ingegaan. Zo tekenden het afgelopen jaar de eerste Deelnemers de toetredingsovereenkomst met de Stichting iSHARE, breidde het netwerk van iSHARE Implementatiepartners en Community partners zich verder uit, bieden we vanaf oktober de rol van iSHARE Identiteitsprovider aan én is het aantal logistieke organisaties dat iSHARE aan het implementeren is, opnieuw gegroeid.

Niet alleen blijft de interesse in iSHARE uit de logistiek onverminderd groot, inmiddels mag iSHARE zich ook verheugen op een toenemende belangstelling vanuit andere sectoren én vanuit buiten onze landsgrenzen.

Het Nederlandse kabinet noemde in haar “Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven” iSHARE als voorbeeld van een afsprakenstelsel waarmee partijen onderling uniform, simpel en gecontroleerd data kunnen delen. En werd iSHARE uitgenodigd om te participeren aan de Datadeelcoalitie. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als doel om concrete afspraken te maken om cross-sectoraal data delen te bevorderen.

Daarnaast omarmde de International Data Spaces Association (IDSA) ons afsprakenstelsel. Dit internationale netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen dat als doel heeft om de wereldwijde uitwisseling van data te bevorderen, integreerde iSHARE in haar architectuur. Hierdoor wordt het in de toekomst voor leden van IDSA en voor iSHARE Deelnemers makkelijker om wereldwijd data te delen.

Ondertussen werkten we samen met logistieke partijen aan de verdere ontwikkeling en concrete toepassingen van het afsprakenstelsel, om deze nog beter te laten aansluiten bij de dagelijkse logistieke praktijk. En ondersteunden we ICT-specialisten zodat zij iSHARE eenvoudig kunnen implementeren.

Kortom, er is in 2019 door alle betrokkenen hard gewerkt. En met resultaat. De toenemende belangstelling, in binnen- en buitenland voor ons afsprakenstelstel, het enthousiasme en de bijdragen van al onze partners én onze Deelnemers, geven ons volop vertrouwen voor het komende jaar.

Wij kijken uit naar een nieuw jaar waarin iSHARE samenwerking binnen ketens echt verbetert om zo de Nederlandse economie verder te helpen.

Namens het hele iSHARE-team wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Gerard van der Hoeven
Directeur Stichting iSHARE