CAB
23-06-2019

Gebruiksvoorwaarden aangepast & more

Tijdens de laatste meeting van de Change Advisory Board (CAB) van 18 juni 2019 zijn verdere stappen gezet in verbetering van het afsprakenstelsel. De meeting werd dit keer bijgewoond door zes afgevaardigden van zes logistieke organisaties en werd gehost door INNOPAY.

Wat ter tafel kwam

De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Kleine technische aanpassingen aan de human-to-machine flow.

Zo zijn er nadere specificaties uitgewerkt ter verbetering van de interoperabiliteit (mogelijkheid om data uit te wisselen) en is het voor Service Providers mogelijk om aan te geven op welk betrouwbaarheidsniveau een gebruiker geïdentificeerd moet worden.

  • De iSHARE Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast en ge-üpdate naar aanleiding van recente wijzigingen aan het stelsel.
  • De eisen die gelden voor iSHARE Identiteitsproviders (IdP) en iSHARE Autorisatieregisters (AR) zijn aangescherpt.  

iSHARE baseert zich bij de toetredingseisen op eIDAS, de Europese verordening voor identificatie en vertrouwensdiensten, zodat we ook interoperabiliteit tussen vergelijkbare afsprakenstelsels zoals eHerkenning kunnen waarborgen.  

  • Er is een Assessment Framework opgesteld aan de hand waarvan het betrouwbaarheidsniveau van de IdP en de AR  kan worden bepaald.