poort8
13-01-2020

Eerste iSHARE Autorisatieregister is gereed voor gebruik

Poort8 is de eerste iSHARE-partner met een betrouwbaar en correct werkend autorisatieregister. Dit register speelt een cruciale rol in het veilig en gecontroleerd delen van data tussen partijen, vooral als die partijen elkaar niet kennen. De komende tijd gaat Poort8 - sinds kort ook Implementatiepartner van iSHARE - op zoek naar concrete toepassingen. “Nu alle elementen voorhanden zijn, kunnen we daadwerkelijk waarde genereren met iSHARE.”

Snel, veilig en gecontroleerd delen van data met onbekende partijen in de logistieke keten. Dat is één van de grote beloftes van iSHARE, die logistieke bedrijven vanaf dit moment daadwerkelijk kunnen waarmaken. Het laatste nog ontbrekende element is sinds begin januari beschikbaar: het autorisatieregister. Poort8 heeft de primeur. “Bedrijven konden iSHARE al inzetten voor de uitwisseling van data met partijen die ze kennen. Maar voor de uitwisseling van data met onbekende partijen is een autorisatieregister onmisbaar”, vertelt Willem Maagdenberg, samen met Norbert Lardinois oprichter van Poort8.

Bedrijven met relevante data kunnen in een autorisatieregister vastleggen welke partijen tot welke data toegang krijgen. Een expediteur kan bijvoorbeeld een vervoerder het recht geven om de estimated time of arrival (ETA) van een container op te vragen bij containerterminal ECT. Diezelfde expediteur kan de douane het recht geven om behalve de ETA ook informatie over de waarde van de goederen te ontvangen. Op het moment dat de vervoerder of de douane zich bij ECT meldt, checkt het systeem van ECT bij het autorisatieregister of het daadwerkelijk de gevraagde data mag verstrekken. “En als die vervoerder voor het transport van die container een charter inschakelt, kan hij  het recht op die data delegeren aan de charter”, legt Maagdenberg uit.

Strenge voorwaarden

Met de nodige onderbrekingen heeft het anderhalf jaar geduurd voordat Poort8 officieel toestemming kreeg om als autorisatieregister op te treden. Vanwege de cruciale rol stelt iSHARE strenge voorwaarden. Poort8 heeft de nodige procedures opgezet om de kwaliteit, continuïteit en veiligheid te waarborgen en risico’s te elimineren. Dat betreft zaken als back-ups, updates en communicatie met gebruikers. 

Maar het gaat niet alleen om technische voorwaarden. “Het runnen van een autorisatieregister is een serieuze aangelegenheid die we niet eventjes ernaast kunnen doen”, stelt Lardinois. “We moeten kunnen garanderen dat deze service overeind blijft. Mede daarom hebben we de rechtsvorm van ons bedrijf moeten aanpassen. Met een team van vijf mensen zijn we nu fulltime aan de slag.” 

Ook implementatiepartner

Behalve autorisatieregister is Poort8 nu ook officieel iSHARE Implementatiepartner. Dat was oorspronkelijk niet het plan van Maagdenberg en Lardinois. “Sinds we ons hebben aangemeld als autorisatieregister, hebben we echter veel kennis opgebouwd. We hebben met veel bedrijven gesproken over de mogelijkheden van iSHARE en steeds weer opnieuw moeten uitleggen wat het afsprakenstelsel behelst. Op die manier hebben we al veel partijen op weg geholpen met iSHARE. Als implementatiepartner willen we die rol ook formeel oppakken”, licht Maagdenberg toe.

In de logistieke sector bestaan al een paar initiatieven waarbij een autorisatieregister van grote toegevoegde waarde kan zijn. Maagdenberg noemt de Rotterdam Mainport Traffic Monitor, een platform dat bedrijven in en rond de haven inzicht geeft in de verkeersdrukte en in de actuele positie en verwachte aankomsttijd van vrachtauto’s. Bedrijven kunnen die informatie gebruiken om hun logistieke processen beter te plannen, maar dan moet wel duidelijk zijn welke informatie die bedrijven wel en niet mogen ontvangen. Poort8 is met het platform in gesprek om die rol te vervullen . 

Eerste jaar kosteloos

Daarnaast ziet Poort8 een rol weggelegd in de adoptie van de e-CMR, de digitale vrachtbrief. Via een autorisatieregister kunnen vervoerders de data uit de vrachtbrief delen met relevante partijen zonder elke keer opnieuw daarvoor toestemming te hoeven vragen. “Dat leidt tot een versnelling in de informatiestroom. Als die informatie sneller en eerder door de keten stroomt dan de goederen, gaan we pas echt de voordelen zien van de e-CMR. Bovendien zijn inmiddels verschillende oplossingen voor het werken met e-CMR’s ontwikkeld. Die oplossingen moeten met elkaar communiceren. Ook daarbij kan een autorisatieregister een rol spelen”, aldus Maagdenberg.

Het vijf man sterke team van Poort8 gaat de komende tijd met bedrijven verder in gesprek . “Nu het autorisatieregister een feit is, richten we de focus op het opzetten van concrete businesscases. Samen met Secure Logistics als iSHARE Identiteitsprovider zijn alle elementen voorhanden en kunnen we voor logistieke bedrijven daadwerkelijk waarde genereren met iSHARE”, stelt Lardinois, die bijval krijgt van Maagdenberg: “Om de adoptie te versnellen stellen we het autorisatieregister dit eerste jaar kosteloos ter beschikking. We nodigen bedrijven graag uit  om samen de toegevoegde waarde van iSHARE te ontdekken”