Data Deel Enquete
08-07-2019

Doe mee aan de iSHARE Data Deel Enquete

Namens de Topsector Logistiek - opdrachtgever van het iSHARE-project – vragen wij uw medewerking aan een onderzoek naar data delen in de logistiek en iSHARE in het bijzonder. Door mee te werken aan dit onderzoek heeft u invloed op huidig en toekomstig beleid op het gebied van data delen in de logistiek, en de verdere uitrol van het afsprakenstelsel.

Zomer 2019 markeerde het einde van de projectfase van iSHARE en de start van het vervolgprogramma waarbij andere organisaties het beheer en de adoptie van het afsprakenstelsel op zich nemen. 

Waarom deze enquête

De Topsector Logistiek grijpt dit moment aan om de huidige situatie op het gebied van data delen te inventariseren. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe organisaties nu data delen, welke belemmeringen zij daarbij ervaren, wat zij nodig hebben om intensiever te kunnen data delen en hoe goed iSHARE daarbij aansluit. De uitkomsten van het onderzoek helpen de nieuwe partijen om de uitrol van het iSHARE-afsprakenstelsel verder vorm te geven.

Waarom uw bijdrage belangrijk is

Omdat niet iedereen in de logistiek betrokken kan worden bij deze enquête, is uw bijdrage belangrijk. U vertegenwoordigt in de enquête een groot aantal mensen en organisaties in de logistiek.

Hoe is uw privacy gewaarborgd

iSHARE gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. U vult de enquête volledig anoniem in.

Praktisch

Deze enquête duurt slechts 5 minuten om in te vullen. U kunt slechts eenmaal deelnemen aan de enquête, maar u kunt uw reacties bewerken tot de enquête wordt afgesloten op 15 maart. Vragen die zijn gemarkeerd met een * zijn verplicht. 

Contact

Als u vragen heeft over deze enquête, stuurt u dan een e-mail naar: info@iSHAREworks.org

 ga naar de data deel enquete

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!