visie video
22-06-2019

De visie waar 't in 2016 mee begon

iSHARE gaat deze zomer een nieuwe fase van volwassenheid in. De projectfase is voorbij. Het afsprakenstelsel waarmee partijen drempelloos data kunnen delen - ook wanneer ze geen business relatie met elkaar hebben - is gereed. Het beheer en de verdere uitrol start onder leiding van nieuwe partijen.

Het iSHARE-project begon in juni 2016 met een visie op data delen van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), onderdeel van de Topsector Logistiek. Bekijk de inspirerende video die we naar aanleiding van de visie hebben ontwikkeld.