CAB
25-02-2019

De CAB ontwikkelt door

Tijdens de laatste meeting van de Change Advisory Board (CAB) van 19 februari jl. zijn verdere stappen gezet in het verbeteren van het afsprakenstelsel. De meeting werd dit keer gehost door Portbase en bijgewoond door zeven afgevaardigden van zeven logistieke organisaties. 

Wat ter tafel kwam
 

  • Het afsprakenstelsel wordt aangepast om de toetreding tot het stelsel te vereenvoudigen, gebruiksvriendelijker te maken.
  • De CAB is bezig om de specificaties van het stelsel geschikt te maken voor het autoriseren van personen die bij machines data wensen op te vragen (Human2Machine). Verschillende mogelijkheden om personen te autoriseren werden besproken. Uiteindelijk besliste de CAB dat het wenselijk is dat de autorisatie van een persoon wordt vastgelegd bij de identititeitsprovider van de organisatie waar deze persoon voor werkt. Op deze manier blijven de gegevens van personen anoniem.
  • Eerder besliste de CAB om een nieuwe rol toe te toevoegen aan het stelsel, die van Federated Trust Provider (FTP). In deze vergadering werd bepaald welke acties nodig zijn en binnen welke tijdspanne, om deze nieuwe rol mogelijk te maken. Er is een beroep gedaan op de deelnemers aan de CAB om collega’s af te vaardigen naar de werkgroepen die de diverse aspecten verder zullen uitwerken. 

Meer weten?

De eerstvolgende CAB-meeting staat gepland op 19 maart a.s. Wilt u meer weten over de wijzigingen, heeft u suggesties ter verbetering van het iSHARE afsprakenstelsel of wilt u zelf deelnemen aan een CAB-meeting? Laat 't ons dan weten en stuur ons een e-mail.

 

Over de CAB

De meetings van de Change Advisory Board (CAB) vormen een vast onderdeel van de roll-out van het iSHARE afsprakenstelsel. De Stichting iSHARE organiseert het overleg om voorgestelde veranderingen in het afsprakenstelsel - van CAB-deelnemers zelf of van andere logistieke organisaties - te bespreken en de stichting hierover te adviseren. De CAB bestaat uit medewerkers van organisaties uit de logistieke sector zelf. 

Het doel is de veranderingen volgens een gestructureerd en transparant proces door te voeren met minimale impact voor betrokkenen, zodat het afsprakenstelsel nu en in de toekomst voldoet aan de behoeften van de sector. 

Omdat we transparant willen zijn over de veranderingen die worden besproken en doorgevoerd in het afsprakenstelsel, doen we na elke CAB-meeting kort verslag.