eCMR
12-08-2020

Data delen met eCMR rukt op. Met iSHARE nog veiliger, ook met onbekenden

De digitale vrachtbrief (eCMR) rukt op in het wegtransport. De logistiek maakt in toenemende mate gebruik van de diensten van eCMR providers om vracht gerelateerde data met elkaar te delen. eCMR platforms zijn echte data knooppunten, want zij brengen de digitale systemen van verladers, vervoerders, expediteurs, overheden en andere eCMR providers bij elkaar. iSHARE biedt daar op de korte - maar meer nog op de langere - termijn belangrijke voordelen voor vragers en ontvangers van data.

De digitale vrachtbrief zit in de lift, en dat heeft meerdere oorzaken. Het missiewerk van eCMR providers begint na een aantal jaren z’n vruchten af te werpen. Steeds meer landen en partijen accepteren de eCMR. Het grotere aantal gebruiksmogelijkheden in Europa werkt als vliegwiel voor grensoverschrijdende adoptie. Daarnaast zorgt de huidige pandemie voor een impuls. Organisaties sturen nog meer dan voorheen op contactloos en papierloos transport omdat zij hun personeel wensen te beschermen tegen het Covid-19 virus.

Voor het verlenen van toegang tot de data die zij namens hun klanten bij elkaar brengen, maken eCMR providers TransFollow, Collect + Go en Pionira gebruik van de iSHARE-afspraken. Wat betekent dat concreet voor verladers, transporteurs en expediteurs?  

Klanten van deze eCMR providers kunnen nu al met één iSHARE-identiteit inloggen op alle eCMR platforms die ook zijn aangesloten bij iSHARE, en krijgen daarmee toegang tot diverse operationele data. Makkelijk, en bovendien veel veiliger dan andere identiteiten, zoals Google. Een iSHARE-identiteit biedt zekerheid over de identiteiten van partijen met wie data wordt gedeeld. Bijvoorbeeld de zekerheid dat de persoon die de lading aftekent, ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, en bevoegd is om deze data te delen. Het iSHARE-stelsel biedt het gebruikersgemak en de zekerheid omdat zij automatisch en ‘onder water’ de identiteit controleert en verifieert. 

Hans Togtema, founder en CEO van Collect + Go: “Op korte termijn voegen we met iSHARE extra vertrouwen toe aan ons platform. Dankzij iSHARE weten onze klanten en samenwerkingspartners dat de eCMR transacties die we verrichten in handen zijn van de juiste partij. We verwachten binnenkort met andere eCMR providers binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit cross platform de eerste eCMR’s af te handelen.”

De grootste winst echter zien de eCMR providers wanneer de groei van het aantal deelnemers aan het iSHARE-stelsel zich doorzet. Dan kunnen hun klanten ook relatief eenvoudig data gaan delen met partijen waar ze nu nog geen zaken mee doen. Daar liggen grote kansen voor het realiseren van efficiëntieverbeteringen, en om kosten en tijd te besparen.

Hans Lip, COO van TransFollow: “De data die wij nu in onze data hub bij elkaar brengen voor onze klanten, is voor veel meer partijen interessant. Met hulp van iSHARE zijn wij op termijn in staat om de data op verzoek te delen met derden. Bijvoorbeeld met partijen die niet direct een relatie hebben met een specifiek transport, bijvoorbeeld douane of een kamer van koophandel. Nu kunnen we data niet met dit soort partijen delen. Dat kan gewoonweg niet vanwege GDPR of zonder dat we zelf al die koppelingen tot stand moeten brengen en individuele toestemming vragen bij de data-eigenaar. Maar als al dit soort partijen en onze klanten zich aansluiten bij iSHARE kan dat wel. En als dat er eenmaal is, is dat een enorme verbetering in termen van efficiëntie voor bedrijven en voor de logistieke sector als geheel. Ik verwacht binnen nu en twee jaar de eerste resultaten van pilots te kunnen melden.”

Togtema vult aan: “In de nabije toekomst willen we onze klanten de mogelijkheid geven om zelf - op elk moment dat ze willen - te bepalen welke data ze met wie willen delen. Nu sluiten we nog ‘statische’ contracten af met onze klanten, waarin we vastleggen wat wel en niet mag met hun data. Door dit dynamisch te maken hebben onze klanten nog meer zelf de regie op de data die ze willen delen. iSHARE helpt om dit mogelijk te maken, met behulp van iSHARE-machtigingen.”

Beide eCMR providers zien de kansen voor het iSHARE-stelsel en daarmee het belang van verdere opschaling van het iSHARE-stelsel. Lip: “Ik hecht eraan om te melden dat we met andere deelnemers van het iSHARE-stelsel verder moeten kijken hoe we iSHARE breder kunnen trekken dan alleen Nederland. We zien vanuit onze dagelijkse praktijk bij overheden een enorme behoefte aan data waarover wij in onze hubs beschikken. Deze overheden kunnen daarmee hun werk efficiënter inrichten, bijvoorbeeld sneller controles doen. Daar liggen grote kansen.”

Togtema: “Het is belangrijk om data te delen in logistiek. Het is in onze visie onwaarschijnlijk dat er slechts één eCMR standaard komt. Partijen die wachten op de standaard lopen het risico dat ze achter gaan lopen op hun concurrenten. Wanneer eCMR providers via standaardisatie er op de achtergrond voor zorgen dat chauffeurs en magazijnmedewerkers de transacties af kunnen handelen in hun vertrouwde omgeving, dan versterken concurrenten elkaar. Wij noemen dit interoperabiliteit: de verschillende oplossingen werken goed met elkaar samen en de klant merkt hier niets van.”

“Wij zien ook een belangrijke rol voor brancheorganisaties zoals Evofenedex en TLN in de adoptie van eCMR door hun leden. Zij kunnen hun leden goed informeren over de marktontwikkelingen en de verschillende eCMR providers, en daarmee veel toegevoegde waarde leveren voor verladers en transporteurs.”

Single Access

iSHARE groeit. Inmiddels brengen dataknooppunten die zich hebben aangesloten bij iSHARE de data bijeen van meer dan 1.000 bedrijven. Deze bedrijven kunnen allemaal profiteren van de praktische Single Access toepassing van iSHARE.