Bart van Riessen
12-08-2020

Controle over uw data met iSHARE-machtigingen

Dataknooppunten zijn waardevol omdat er veel data van logistieke partijen samen komt.  Echter, de eigenaren van de data – bijvoorbeeld verladers - zijn vaak bang dat ze de controle over hun data en eigen regie verliezen. iSHARE biedt uitkomst. Organisaties die zijn aangesloten bij iSHARE leggen met behulp van machtigingen in een iSHARE Autorisatieregister vast met welke logistieke partijen of overheden zij via welke dataknooppunten welke data willen delen, voor welk doel en voor welke periode. Partijen die toegang wensen tot die specifieke data, melden zich bij het register, dat vervolgens automatisch controleert of de vrager wel toegang mag hebben tot die data. Zo houd je als eigenaar en leverancier van de data controle op wie er aan de andere kant van het dataknooppunt toegang krijgt tot jouw data. Poort8 biedt als eerste een iSHARE Autorisatieregister aan. Bart van Riessen, één van de oprichters van Poort8 licht toe.

De vier oprichters van Poort8 werkten al geruime tijd in de logistiek toen ze kansen zagen om data delen in de logistiek te faciliteren. “Poort8 is opgericht uit een gedeelde passie voor de logistieke sector. Samen hebben we de missie opgepakt om Nederlandse logistieke bedrijven meer controle te geven over hun business met behulp van data. Met als doel om deze bedrijven te laten profiteren van hun data”, aldus van Riessen.

“In het begin van mijn carrière heb ik bij Hutchison Ports ECT Rotterdam vooral gewerkt aan synchromodaliteit. In 2018 heb ik ook mijn promotieonderzoek op dit onderwerp afgerond. Het uitwisselen van data over het transportproces blijkt daarbij cruciaal. In ECT’s digitaliseringsprogramma bleek ook dat samenwerking met logistieke partijen en dataknooppunten cruciaal is voor het effectief benutten van data, en tegelijkertijd zagen we hoe complex dat is. iSHARE kwam rond die tijd naar voren om dit soort samenwerkingen te standaardiseren, en bleek een mooie oplossing voor onze vraagstukken.”

iSHARE-machtigingen op basis van OTM

Het iSHARE Autorisatieregister van Poort8 is een belangrijke pijler onder het iSHARE-stelsel. Het feit dat organisaties te allen tijde controle houden over hun data, dat ze via iSHARE-machtigingen elkaar heel specifiek onderling rechten toe kunnen kennen voor het ophalen van data, blijkt een belangrijke randvoorwaarde voor vertrouwen. De iSHARE Autorisatieregisters maken – waar mogelijk – gebruik van datastandaarden, zoals het OpenTripModel (OTM). Daardoor is de communicatie tussen de iSHARE Autorisatieregisters en andere logistieke systemen eenvoudiger en zijn de iSHARE-machtigingen laagdrempelig te gebruiken.

“Daarnaast zijn we samen met Portbase bezig om ons autorisatieregister geschikt te maken voor hun systemen. Hiermee wordt het mogelijk om specifieke delen van datasets te delen met anderen of juist niet. We starten daar met het ontsluiten van Portbase services aan de community. Verderop op de roadmap is het ook mogelijk om services van derde partijen te ontsluiten via Portbase. Ons autorisatieregister vormt de basistechnologie waarmee het autoriseren mogelijk wordt gemaakt, en is er op voorbereid om dat ook iSHARE compliant te kunnen. Een deel van ons ontwikkelwerk hiervoor wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).”

Van Riessen ziet dat veel organisaties stappen willen zetten met het gebruiken, benutten en delen van hun data. Hoe kun je je staande houden in de veelheid van opkomende dataplatforms, en daar zelfs van profiteren? Bedrijven die belangstelling hebben in de dienstverlening van Poort8 kunnen vrijblijvend gebruik maken van de Poort8-benchmark. U krijgt hiermee inzage in hoe uw bedrijf ervoor staat ten opzichte van andere organisaties in de logistiek op het gebied van databeschikbaarheid, data-analyse en data delen.

Single Access

iSHARE groeit. Inmiddels brengen dataknooppunten die zich hebben aangesloten bij iSHARE de data bijeen van meer dan 1.000 bedrijven. Deze bedrijven kunnen allemaal profiteren van de praktische Single Access toepassing van iSHARE.