CAB meeting
18-04-2018

Change Advisory Board adviseert over doorontwikkeling stelsel

Op woensdag 11 april heeft de Change Advisory Board (CAB) – met daarin vertegenwoordigers van deelnemers aan het iSHARE afsprakenstelsel – samen met de tijdelijke Beheerorganisatie gesproken over enkele voorgenomen veranderingen of 'changes' in het stelsel.

Deze CAB-meeting vormt een vast onderdeel van de roll-out van het iSHARE afsprakenstelsel en zorgt ervoor dat voorgenomen changes volgens een gestructureerd proces worden doorgevoerd met minimale impact voor de deelnemers. De volgende iteratie van het afsprakenstelsel v1.6, met daarin enkele wijzigingen waarover de CAB positief geadviseerd heeft, zal eind april gereleased worden.

Tijdens de CAB-meeting is onder andere gesproken over het ondersteunen van PKI Overheid certificaten in plaats van eIDAS qualified seals, omdat deze nog niet breed beschikbaar zijn. Ook is besproken dat het voor geïnteresseerde partijen mogelijk moet worden om een test-aansluiting te realiseren al voordat er een iSHARE overeenkomst getekend is. Dit verlaagt de drempel om aan te sluiten bij iSHARE en stimuleert verdere adoptie.

Datzelfde geldt ook voor het laagdrempeliger en eenduidiger beschikbaar maken van de technische API-specificaties zodat developers zelf snel aan de slag kunnen met de implementatie ervan. De CAB-leden deden meteen een oproep aan de tijdelijke beheerorganisatie om deze API-specificaties via een Developer Portal beschikbaar te maken. Zij benadrukten nog maar eens dat het laagdrempelig beschikbaar maken van goede tooling essentieel is voor developers om snel eenvoudig de voordelen van iSHARE te kunnen laten ervaren. Een belangrijk signaal, waar de beheerorganisatie verder mee aan de slag gaat.

Op vrijdag 1 juni staat de volgende CAB meeting gepland, waar dan weer nieuwe verbetervoorstellen voor het stelsel besproken kunnen worden. Deelnemers aan het stelsel kunnen hier zelf actief aan bijdragen, graag zelfs!

Bent u zelf bezig met een iSHARE implementatie en loopt u tegen dingen aan die wat u betreft anders zouden moeten in het stelsel? Laat het ons weten via info@ishareworks.org