ABN AMRO rapport
08-05-2019

‘Beladingsgraad stijgt met 10% bij intensiever data delen’

Uit het ABN AMRO onderzoeksrapport ‘Logistieke winst met data delen’ blijkt dat de beladingsgraad in Nederland met ruim 10 procent omhoog kan als logistieke dienstverleners en verladers intensiever zouden samenwerken en alle beschikbare informatie waarover zij beschikken, met elkaar zouden delen. Daarmee zou Nederland zo’n 500.000 ton CO2 kunnen besparen. Bovendien noemt het onderzoeksrapport iSHARE als “oplossing om samenwerking een stuk makkelijker te maken”.

De bereidheid om data te delen is groot, zo blijkt uit het onderzoek waaraan 63 bedrijven in de logistiek deelnamen. 97 procent van de respondenten zegt data te willen delen, maar dat het er in de praktijk niet altijd van komt.Het onderzoeksrapport noemt twee specifieke redenen waarom partijen het lastig vinden om data te delen.

Barrières om data te delen

De eerste barrière betreft de complexiteit die soms gepaard gaat met een data-integratie.“Weliswaar hebben bedrijven al systemen om data te delen met dienstverleners of opdrachtgevers, maar een technisch probleem is dat deze systemen niet altijd op elkaar aansluiten. Het lukt vaak nog wel om tussen twee partijen afspraken te maken over technische standaarden, maar bij het delen van data tussen alle partijen in de gehele keten leiden verschillende, onverenigbare standaarden tot een onwerkbare situatie.”

De andere barrière gaat vooral over de controle over data. “Het delen van data vereist intensieve samenwerking binnen de hele keten. Het is echter lastig samenwerken met partijen waarmee niet direct zaken wordt gedaan, of zelfs met partijen waarvan onbekend is dat ze deel uitmaken van de logistieke keten. Bedrijven zijn voorzichtig om data te delen met onbekenden, want logistieke informatie kan concurrentiegevoelig zijn of leiden tot diefstal.” 

Simpel en veilig data delen met iSHARE

Het onderzoeksrapport noemt het iSHARE-afsprakenstelsel als “oplossing die samenwerking een stuk makkelijker maakt”. “Dit initiatief moet het makkelijker maken op een simpele en veilige manier data te delen, ook met nog onbekende partijen in de keten, zoals onderaannemers. Dankzij iSHARE kunnen verladers en logistieke bedrijven zelf controle uitoefenen op wie toegang heeft tot de data en wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een e-mail met gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

Veel van de respondenten van het onderzoek zijn werkzaam in het wegtransport, “verreweg de grootste bron van CO2-uitstoot in de transportsector”. Het onderzoeksrapport becijfert de potentiële winst van data delen: “naar schatting 10 procent hogere beladingsgraad betekent circa 10 procent minder kilometers, 10 procent minder vrachtwagens, 10 procent lagere kosten en 10 procent minder CO2-uitstoot. Aangezien vrachtwagens in Nederland jaarlijks zo’n 5 megaton COuitstoten, kan het gebruik van data een jaarlijkse besparing 500.000 ton COopleveren. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van 3,5 miljoen keer vliegen naar Parijs, 8 miljard kilometer reizen met de trein of 250 miljoen dagen ademhalen.”

Download hier het volledige rapport ABN AMRO ‘Logistieke winst met data delen’

Artikel Trouw ‘Onderling informatie uitwisselen kan transportbedrijven veel ritten en onzekerheid besparen’