Tender
13-05-2019

Aankondiging: aanbesteding iSHARE Adoptie en Beheer

Organisaties die vanaf juli van dit jaar een rol ambiëren bij het beheer en/of de verdere uitrol van het iSHARE-afsprakenstelsel, worden uitgenodigd om zich in te schrijven op de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ van Connekt, de uitvoeringsorganisatie van de Topsector Logistiek. De deadline voor reageren is 24 juni a.s..

De aanbesteding markeert het einde van de projectfase van iSHARE en de start van het vervolgprogramma onder leiding van de organisatie(s) die het beheer en de verdere uitrol van het afsprakenstelsel op zich neemt/nemen. 

In 2017 hebben vele tientallen logistieke organisaties gezamenlijk, onder leiding van consultancybureau INNOPAY, de afspraken ontwikkeld waarmee organisaties onderling makkelijk, veilig en gecontroleerd logistieke data kunnen delen. Ook met organisaties die zich verderop in de keten bevinden en die veelal onbekend zijn. 

Sinds 2018 is iSHARE beschikbaar voor de gehele logistieke sector: grote en kleine ondernemingen, publieke en private organisaties, vragers en aanbieders van data en hun leveranciers. 

Inmiddels werken verscheidene logistieke organisaties en IT-bedrijven aan de implementatie van de technische specificaties van iSHARE in hun software. Zodra zij de technische implementatie hebben afgerond en de Toetredingsprocedure succesvol hebben afgerond, worden zij als Deelnemer toegelaten tot het iSHARE-netwerk.

Voor meer informatie, ga naar de site van Tenderned.